Styremøte 2018 - 20. februar

Fra Wikimedia Norge
Sted Skype
Dato 20. februar 2018 klokken 18:00–20.00
Forrige: 8. februar kl 18:00 (Skype

Deltakere

Fraværende

Tentativ / ikke bekreftet

Agenda

1. Godkjenning av innkalling og referat


2. Strategi


3. Økonomi

Kvartalsrapport for oktober-november-desember 2017 er publisert her.


4. Wikimedia Foundation

Til orientering:


5. Årsmøte og styrevalg


6. Personvernerklæring til godkjenning av styret

Daglig leder har laget et utkast til Personvernerklæring for organisasjonen. For flere opplysninger om personvern, se Datatilsynet


7. Wikimedia Foundation sin pengeinnsamling

Daglig leder orienterer om endringer i Wikimedia Foundation sin pengeinnsamling i Norge.


8. Informasjon fra de ansatte


9. Neste styremøte

Forslag: Konstituerende møte etter årsmøtet. Et fysisk møte i begynnelsen av juni i Oslo.

Referat

1. Godkjenning av innkalling og referat

Møtet var ikke vedtaksdyktig

2. Strategi

Møtet var ikke vedtaksdyktig

3. Økonomi

Møtet var ikke vedtaksdyktig, behandling av rapporten blir tatt på mail

4. Wikimedia Foundation

Møtet var ikke vedtaksdyktig, behandling av rapporten blir tatt på mail

5. Årsmøte og styrevalg

Møtet var ikke vedtaksdyktig, behandling av rapporten blir tatt på mail

6. Personvernerklæring til godkjenning av styret

Møtet var ikke vedtaksdyktig, behandles på epost etter møtet

7. Wikimedia Foundation sin pengeinnsamling

Daglig leder orienterer om endringer i Wikimedia Foundation sin pengeinnsamling i Norge. Astrid orienterer styret på epost. Wikimedia Foundation legger en post om dette på Samfunnshuset og Torget den 21/2/2018.

8. Informasjon fra de ansatte

Møtet var ikke vedtaksdyktig, behandles på epost etter møtet

9. Neste styremøte

Før årsmøtet 3. mars

Saker til neste møte

x. Wikimedia Norge og samarbeidspartnere

En overordnet, strategisk gjennomgang av samarbeidene vi har. Underlag: https://meta.wikimedia.org/wiki/Community_Engagement_Insights/2016-17_Report/Programs