Styremøte 2018 - 20. februar

  Fra Wikimedia Norge
  Sted Skype
  Dato 20. februar 2018 klokken 18:00–20.00
  Forrige: 8. februar kl 18:00 (Skype

  Deltakere

  Fraværende

  Tentativ / ikke bekreftet

  Agenda

  1. Godkjenning av innkalling og referat


  2. Strategi


  3. Økonomi

  Kvartalsrapport for oktober-november-desember 2017 er publisert her.


  4. Wikimedia Foundation

  Til orientering:


  5. Årsmøte og styrevalg


  6. Personvernerklæring til godkjenning av styret

  Daglig leder har laget et utkast til Personvernerklæring for organisasjonen. For flere opplysninger om personvern, se Datatilsynet


  7. Wikimedia Foundation sin pengeinnsamling

  Daglig leder orienterer om endringer i Wikimedia Foundation sin pengeinnsamling i Norge.


  8. Informasjon fra de ansatte


  9. Neste styremøte

  Forslag: Konstituerende møte etter årsmøtet. Et fysisk møte i begynnelsen av juni i Oslo.

  Referat

  1. Godkjenning av innkalling og referat

  Møtet var ikke vedtaksdyktig

  2. Strategi

  Møtet var ikke vedtaksdyktig

  3. Økonomi

  Møtet var ikke vedtaksdyktig, behandling av rapporten blir tatt på mail

  4. Wikimedia Foundation

  Møtet var ikke vedtaksdyktig, behandling av rapporten blir tatt på mail

  5. Årsmøte og styrevalg

  Møtet var ikke vedtaksdyktig, behandling av rapporten blir tatt på mail

  6. Personvernerklæring til godkjenning av styret

  Møtet var ikke vedtaksdyktig, behandles på epost etter møtet

  7. Wikimedia Foundation sin pengeinnsamling

  Daglig leder orienterer om endringer i Wikimedia Foundation sin pengeinnsamling i Norge. Astrid orienterer styret på epost. Wikimedia Foundation legger en post om dette på Samfunnshuset og Torget den 21/2/2018.

  8. Informasjon fra de ansatte

  Møtet var ikke vedtaksdyktig, behandles på epost etter møtet

  9. Neste styremøte

  Før årsmøtet 3. mars

  Saker til neste møte

  x. Wikimedia Norge og samarbeidspartnere

  En overordnet, strategisk gjennomgang av samarbeidene vi har. Underlag: https://meta.wikimedia.org/wiki/Community_Engagement_Insights/2016-17_Report/Programs