Styremøte 2019 - 09. mars

Fra Wikimedia Norge
Sted Skansen i Tromsø, Søndre Tollbodgate 8.
Dato 9. mars kl. 12.00-14.00.
Forrige: Styremøte 26. februar 2019 Forberedelser til årsmøtet
Neste: Styremøte 23. mai 2019. Wikitreff på Litteraturhuset kl. 18.00, etter styremøtet.

Deltakere

 • Hogne Neteland
 • Andrea Hegdahl Tiltnes
 • Sigrun Espe
 • Tore Sætre
 • Trond Trosterud
 • Astrid Carlsen
 • Jorid Martinsen

Fraværende

 • Hilde Blix

Agenda

1. Konstituering av nytt styre

Referat


1. Konstituering av nytt styre

Følgende medlemmer av styret fortsetter i perioden 2018-2020.

 • Hogne Neteland, leder
 • Sigrun Espe, styremedlem
 • Tore Sætre, styremedlem
 • Trond Trosterud, styremedlem

Følgende medlemmer av styret ble valgt på årsmøtet 9. mars 2019:

 • Andrea Tiltnes, nestleder 2019-2021
 • Hilde Blix, varamedlem 2019-2020

Vedtak: Andrea tar rollen som styrets nestleder, og Sigrun tar rollen som styrets sekretær. Sigrun finner dato for neste styremøte og forslag til styremøtedatoer for resten av 2019 og eventuelt 2020. Vi vedtar møteplan på neste styremøte.