Styremøte 2024 - tirsdag 2. april

Fra Wikimedia Norge
Sted Digitalt
Dato 2. april 2024

Forrige: Konstituerende styremøte søndag 11. februar 2024

Saksliste

1. Godkjenning av innkalling og referat fra forrige møte.

Forslag til vedtak: Innkalling og referat godkjennes.


2. Orienteringer fra ansatte

Fremdrift prosjekter/kampanjer:
Økonomi ved daglig leder:
  • Regnskapsrapport for 1. kvartal 2024
  • Kostnadsoversikt for årsmøtet

Forslag til vedtak: Orienteringene tas til etterretning.


3. Styrets arbeid i 2024

Gjennomgang av arbeid i 2023 utifra mål i handlingsplanen. Gjennomgang av handlingsplan for 2024.
Bakgrunnsstoff:

Forslag til vedtak: Drøftingen tas til etterretning.


4. Styrets innspill til Movement Charter

Endelig utkast til Movement Charter legges ut 2. april og vil bli behandlet på Wikimedia Summit i Berlin 19.-21. april.


5. Styringsdokumenter for Wikimedia Norge


6. Komplettering av valgkomiteen

Se Valgkomiteen.


7. Eventuelt

Referat