Hopp til innhold

Styremøte 2011 - 27. januar

Fra Wikimedia Norge
Sted Folkets Hus + Skype
Dato 27. januar 2011, kl. 17.00-19.00
Løpenummer ?
Forrige : Styremøte 2010 - 1. september (Skype)
Forrige : Styremøte 2010 - 2. november (Skype)
Forrige : Styremøte 2010 - 16. desember (Oslo)
Neste: Styremøte 2011 - 27. januar (Oslo + Skype)
Neste: Styremøte 2011 - 18. mars (Skype)


Dagsorden

Dagsorden ble omdelt på mail til styret og kontrollkomiteen, i forkant av møtet.

Tilstede

Sett inn i listen hvem som er tilstede og når.

Medlemmer På møte Via Skype Forhindret
Jarle Vines x
Lars Aage Kamfjord x
Erlend Bjørtvedt x
Anne-Sophie Ofrim x
Morten Haugen x
Jørund Leknes x
Lars Roede x
Trond Trosterud x
Vara Harald Groven x
Vara Jon Harald Søby x
Kontrollkomiteen v/ leder x


Referat

1) Godkjenning av referat og innkalling
Godkjent.
2) Økonomisk oversikt og oppfølging av økonomi
Ansvar økonomisk oversikt: Anne-Sophie Ofrim
Ikke framlagt, det legges fram endelig 2010-regnskap om få dager.
Revisor gis adgang til å reise en gang tur-retur Oslo for å inspisere regnskapsmateriale med mer.
Ansvar oppfølging økonomi: Erlend Bjørtvedt
Orienteringen om arbeidet ble tatt til etterretning
3) Medlemsoversikt
Ansvar: Jarle Vines
Fire nye medlemmer i desember, det er nå ca 90 medlemmer per 2010.
4) Samisk prosjekt
Ansvar: Morten Haugen.
Det er vanskelig å få progresjon i skrivingen og prosjektet. Styret førte en generell diskusjon om muligheten for å få videreført prosjektet. Det er antakelig svært vanskelig å få skribenter som ikke betales. Mulige bidragsytere kan kanskje være Sigbjørn Skåden eller Siri Broch Johansen.
5) Chapter Fundraising
Ansvar: Lars Åge Kamfjord
 • Vedtak: Saken utsettes.
6) Vitenskaplig publisering
Ansvar: Trond Trosterud
Curt Rice ved UiT er styreleder i CRISTIN (tidl Frida). Trond Trosterud og Harald Groven arbeider ut forslag til en henvendelse fra styret til Norsk Vitenskapsindeks.
7) Skoleportalen
Ansvar: Harald Groven
 • Vedtak: Saken utsettes
8) Wikipedia Academy
Ansvar: Erlend Bjørtvedt
Det blir på SAS-hotellet 22-23.mars.
Erlend orienterte om de videre planene. Det blir to spor, et praktisk kollokviespor / kurs, og et faglig innholdsspor på akademisk bruk av Wikipedia. Det trengs flere medarbeidere til å organisere. Vi må også prøve å få sitenotice.
 • Vedtak: Prissetting: 400 for ikke-medlemmer, 200 for medlemmer.
 • WMNO organiserer en påmeldingstjeneste, og betaler for lunsjen til de som er påmeldt gjennom oss.
9) Årsmøte 2011
Ansvar: Jarle Vines
Årsmøtet blir lørdag 9.april.
Fullmakter: KK foreslår fullmakter gjeldende for personvalgene. Den som holder fullmakten må være stemmeberettiget medlem. Dette er allerede bekjentgjort på årsmøte-sidene på web'en.
Vi må sende ut:
 • Innkalling senest 8.februar
 • Regnskap
 • Budsjett
 • Revisorberetning
 • Årsberetning (Erlend)
Erlend innkaller og ferdigstiller hoveddokumenter.
Alle som har betalt mer enn 3 måneder før årsmøtet, har stemmerett.
10) Artikkelkonkurransen 2010 på no og nn
Ansvar: Erlend
Ikke fått svar fra jurymedlem Bøckman. Om han ikke svarer må vi bare sende innstillingen fra Anne-Sophie og Erlend til resten av juryen. Målet vil være å premiere vinnerne på Wikipedia Academy.
11) Portalprosjektet
Vi har en del attraktive domener, og er landets 9.mest besøkte nettsted. Vi må da vite godt hva vi gjør hvis vi endrer portaler. En felles portal er absolutt aktuelt, men ikke nødvendigvis med wikipedia.no.
Det er mulig å sette opp noe statistikktelling på hvor mange som bruker wikipedia.no-domenet. Enighet om å la Hans-Petter ta ansvar for dette.
 • Vedtak:Følges opp på neste styremøte.
12) Allkunne og Wikipedia
Søksmålet ga oss mye synlighet og veldig positiv medieoppmerksomhet. Alt i alt kom vi godt ut av dette, både i vårt bokmål- og nynorskmiljø. Jarle vil vurdere å svare opp i Dag og Tid med en kronikk.
 • Vedtak:Styret i Wikimedia Norge vil bidra aktivt gjennom sine kanaler til at Wikipedia-miljøet styrker sitt arbeid med å informere om opphavsrett, og unngå brudd på opphavsrett i prosjektet.
13) Oppsummering av ti-års-jubileet
Det ble gjort et stort arbeid i forbindelse med jubileet. Innsatsen fra organisasjonskomiteen gjorde dette til en stor suksess. Vi fulgte salen og vi kom godt ut av debatten, det var gode innledere og god stemning. Lederen takket de involverte for innsatsen. Veldig god mediedekning.
14) Chaptermøte i Berlin
Chaptermøtet er 25-27.mars: Jarle Vines deltar på vegne av Wikimedia Norge. Eventuelt også Lars Åge Kamfjord.
 • Vedtak: Styret vedtar å dekke for billigste flyreise tur-retur, og det hotelloppholdet som WMF setter opp. Det settes en øvre grense på 6.000 kroner i samlede kostnader for vår forenings deltakelse i Berlin.
15) Neste møte
Torsdag 10.mars 2011, klokka 1700, på Skype.
16) Eventuelt
Ingen saker