Styremøte 2011 - 9. april I

  Fra Wikimedia Norge
  Sted Forsvarsmuseet
  Dato 9. april 2011, kl. 15.30-17.00
  Løpenummer ?
  Forrige: Styremøte 2011 - 27. januar (Oslo + Skype)
  Forrige: Styremøte 2011 - 18. mars (Skype)
  Neste: Styremøte 2011 - 9. april II (Oslo)
  Neste: Styremøte 2011 - 19. mai (Skype)


  Det ble ikke utdelt dagsorden før møtet. Styremøtet ble samlet for å forberede Årsmøtet samme dag.

  Tilstede

  Sett inn i listen hvem som er tilstede og når.

  Medlemmer På møte Via Skype Forhindret
  Jarle Vines x
  Lars Aage Kamfjord x
  Erlend Bjørtvedt x
  Anne-Sophie Ofrim x
  Morten Haugen x
  Jørund Leknes x
  Lars Roede x
  Trond Trosterud x
  Vara Harald Groven x
  Vara Jon Harald Søby x
  Kontrollkomiteen v/ leder x

  Referat

  1) Arbeidsplan for 2011

  Styret er enige om at styreleder presenterer et kort arbeidsprogram dersom han blir gjenvalgt. Dersom styret i hovedsak gjenvelges vil styret gjennomføre en kort strategiprosess for sitt arbeid og sine prioriteringer våren 2011.


  2) Årsmøtets konstituering

  Lars Åge Kamfjord er styrets kandidat som møteleder. Kjetil Ree er styrets kandidater som referent. Anne-Sophie Ofrim og Ole Anders Flatemo er styrets kandidater som protokollunderskrivere.


  3) Styrets årsberetning for 2010-2011

  Jarle Vines vil gjennomgå beretningens innledning for årsmøtet, og spesiell framheve åpenhet, kurs, og mulighetene med kulturrådet. Forrige styremøtes utkast til årsberetning med senere endringer vedtas som styrets beretning.


  4) Regnskap 2010 og Budsjett 2011

  Regnskap for 2010 og Budsjettforslag for 2011 vedtas av styret. Erlend Bjørtvedt gjennomgår begge deler for årsmøtet.

  Fra kl 1615 var også kontrollkomiteens leder Hans Petter Fjeld tilstede.


  5) Medlemskontingent i 2011

  Styret vedtar å foreslå en medlemskontingent på 200 kroner for yrkesaktive, og 100 kroner for andre, i budsjettåret 2011-2012, for kontingenter innbetalt etter årsmøtet 2011 og før årsmøtet 2012.


  6) Revisor for 2011

  Styret foreslår Lars Åge Kamfjord som revisor for 2011, og Finn Rindahl dersom han sier seg villig til gjenvalg.