Styremøte 2011 - 9. april II

  Fra Wikimedia Norge
  Sted Forsvarsmuseet
  Dato 9. april 2011, kl. 20.00 - 21.00
  Løpenummer ?
  Forrige: Styremøte 2011 - 27. januar (Oslo + Skype)
  Forrige: Styremøte 2011 - 18. mars (Skype)
  Forrige: Styremøte 2011 - 9. april I (Oslo)
  Neste: Styremøte 2011 - 19. mai (Skype)


  Det ble ikke utdelt dagsorden før møtet. Styremøtet ble samlet for å konstituere det nyvalgte styret etter Årsmøtet samme dag.

  Tilstede

  Sett inn i listen hvem som er tilstede og når.

  Medlemmer På møte Via Skype Forhindret
  Jarle Vines x
  Erlend Bjørtvedt x
  Kjetil Ree x
  Jørund Leknes x
  Lars Roede x
  Vara Harald Groven x
  Kontrollkomiteen v/ leder

  Referat

  1) Konstituering
  Leder: Jarle Vines. Sametingsprosjektet. Medlemsfordeler. Sponsorer.
  Nestleder: Erlend Bjørtvedt. Sekretær. Møtereferat. Regnskapsføring. Søknader.
  Kasserer: Kjetil Ree. Bankkonto. Postboks. Oppfølging av kontingenter. Medlemsregister. Portal.
  Styremedlem: Lars Roede. Kultursektoren. Søknader.
  Styremedlem: Jørund Leknes. Kontakt med WMF. Norway Loves Monuments.
  Varamedlem: Harald Groven. Utdanningssektoren.


  2) Prokura
  Jarle Vines og Kjetil Ree gis prokura, og felles tilgang til foreningens konto. Det må innen neste styremøte ordnes overdragelse av rettigheter og rapporteres nytt styre til Brønnøysundregistrene. Kjetil Ree tar ansvar for disse oppgavene i samarbeid med Anne-Sophie Ofrim.


  3) Prosjekter
  Norway Loves Monuments. Jørund Leknes tar kontakt med Wikimedia Nederland og undersøker hva som skal til av arbeid og ressurser for å sette i gang prosjektet.
  Portalen Wikipedia.no. Kjetil Ree har hovedansvar for å rekruttere frivillige til prosjektgruppen og følge opp årsmøtets vedtak.
  T-skjorter. Jarle Vines får fullmakt til å skaffe flere t-skjorter, enten som bedriftsgave eller mot at Wikimedia Norge betaler for t-skjortene.


  4) Neste styremøte
  Torsdag 19.mai klokka 1700, på Skype.