Styremøte 2011 - 9. april II

Fra Wikimedia Norge
Sted Forsvarsmuseet
Dato 9. april 2011, kl. 20.00 - 21.00
Løpenummer ?
Forrige: Styremøte 2011 - 27. januar (Oslo + Skype)
Forrige: Styremøte 2011 - 18. mars (Skype)
Forrige: Styremøte 2011 - 9. april I (Oslo)
Neste: Styremøte 2011 - 19. mai (Skype)


Det ble ikke utdelt dagsorden før møtet. Styremøtet ble samlet for å konstituere det nyvalgte styret etter Årsmøtet samme dag.

Tilstede

Sett inn i listen hvem som er tilstede og når.

Medlemmer På møte Via Skype Forhindret
Jarle Vines x
Erlend Bjørtvedt x
Kjetil Ree x
Jørund Leknes x
Lars Roede x
Vara Harald Groven x
Kontrollkomiteen v/ leder

Referat

1) Konstituering
Leder: Jarle Vines. Sametingsprosjektet. Medlemsfordeler. Sponsorer.
Nestleder: Erlend Bjørtvedt. Sekretær. Møtereferat. Regnskapsføring. Søknader.
Kasserer: Kjetil Ree. Bankkonto. Postboks. Oppfølging av kontingenter. Medlemsregister. Portal.
Styremedlem: Lars Roede. Kultursektoren. Søknader.
Styremedlem: Jørund Leknes. Kontakt med WMF. Norway Loves Monuments.
Varamedlem: Harald Groven. Utdanningssektoren.


2) Prokura
Jarle Vines og Kjetil Ree gis prokura, og felles tilgang til foreningens konto. Det må innen neste styremøte ordnes overdragelse av rettigheter og rapporteres nytt styre til Brønnøysundregistrene. Kjetil Ree tar ansvar for disse oppgavene i samarbeid med Anne-Sophie Ofrim.


3) Prosjekter
Norway Loves Monuments. Jørund Leknes tar kontakt med Wikimedia Nederland og undersøker hva som skal til av arbeid og ressurser for å sette i gang prosjektet.
Portalen Wikipedia.no. Kjetil Ree har hovedansvar for å rekruttere frivillige til prosjektgruppen og følge opp årsmøtets vedtak.
T-skjorter. Jarle Vines får fullmakt til å skaffe flere t-skjorter, enten som bedriftsgave eller mot at Wikimedia Norge betaler for t-skjortene.


4) Neste styremøte
Torsdag 19.mai klokka 1700, på Skype.