Styremøte 2017 - 4. april

Fra Wikimedia Norge
Sted Skype
Dato 4. april 2017 kl 20:00
Forrige: 25. mai kl 15:30 (Frivillighetshuset)
Forrige: 22. september kl 14:30 (Frivillighetshuset)
Forrige: 26. november kl 14:30 (Nobels Fredssenter)
Forrige: 23. februar kl 17:00 (Sentralen, Oslo)
Forrige: 25. mars kl 10:00 (forrige styre) (Work Work i Trondheim)
Forrige: 25. mars kl 10:00 (nytt styre) (Work Work i Trondheim)

Agenda

1. Godkjenning av innkalling og referat
2. Økonomi
Gjennomgang av utsendt regnskap
3 Informasjon fra Berlin
Strategi
Ved Hogne og Astrid
4. Informasjon fra de ansatte
Ved Astrid
5. Retningslinjer for inkluderende møter
Astrid presenterer
6. Eventuelt
7. Neste møte
Møteplan:


Tilstede

Medlemmer Tilstede Fraværende
Hogne Neteland (Styreleder)
Guro Faller (Nestleder)
Harald Groven
Andrea Hegdahl Tiltnes
Trond Trosterud (Kasserer)
Tore Sætre (Sekretær)
Daglig leder (Astrid Carlsen)
Kontrollkomiteen
Observatør fra de ansatte

Referat