Hopp til innhold

Styremøte 2011 - 17. august

Fra Wikimedia Norge
(Omdirigert fra «Styremøte 2011 - 11. august»)
Sted Skype
Dato 17. august 2011, kl. 17.00 - 20.00
Løpenummer ?
Forrige: Styremøte 2011 - 27. januar (Oslo + Skype)
Forrige: Styremøte 2011 - 18. mars (Skype)
Forrige: Styremøte 2011 - 9. april I (Oslo)
Forrige: Styremøte 2011 - 9. april II (Oslo)
Forrige: Styremøte 2011 - 19. mai (Skype)
Forrige: Styremøte 2011 - 30. juni (Skype)
Neste: Styremøte 2011 - 22. september (Skype)


Dagsorden er utdelt 10.august kl 19.00

Dagsorden

0) Referat og innkalling
1) Økonomi - status og regnskap
Gjennomgang ved Kjetil Ree og Erlend Bjørtvedt
Oppfølgingspunkt: Lagringsmåte for oppdatert medlemsliste: Jarle
Oppfølgingspunkt: Melde domener til WMF: Jørund
Oppfølgingspunkt: WMF Fundraisere, status etter vedtak i WMF: Kjetil


2) Prosjekter - status
Samisk-prosjektet: Rapporten til Sametinget: Harald Groven.
Portalen Wikipedia.no. Orientering ved Kjetil Ree (utsatt sak).


3) Norway Loves Monuments
Statusorientering og ansvarsfordeling, ved Jørund Leknes.
Orientering om budsjett, sponsing, samarbeid og jury.


3) Kulturrådet - Videre oppfølging
Orientering / ansvarlig: Lars Roede.
ABM/GLAM-konferanse i høst: Lars Roede.


4) Strategi for 2011 - innkomne forslag og videre prosess
Orientering om strategidokument (deadline 15.august): Jarle Vines.


5) Søknad om støtte fra Wikimedia Foundation
Ansvarlig: Erlend Bjørtvedt.


6) Høringsprosesser
om norsk lisens for offentlige data (FAD)
Status: Jørund Leknes
om stortingsmelding om arkiv (KuD)
Status: Harald Groven


7) Samarbeid med CRISTIN
Harald Groven orienterer om hva som har skjed ift samarbeid med USIT.
Status for kokebok om hvordan man lenker fra artikler


8) Oslo Bokfestival
Status og arbeidsoppgaver.
9) Eventuelt


10) Neste styremøte


Tilstede

Sett inn i listen hvem som er tilstede og når.

Medlemmer På møte Via Skype Forhindret
Jarle Vines x
Erlend Bjørtvedt x
Kjetil Ree x
Jørund Leknes x
Lars Roede x
Vara Harald Groven x
Kontrollkomiteen v/ leder x

Referat

Styremøtet var opprinnelig satt opp 11.august, men ble utsatt til 17.august 2011.


0) Referat og innkalling
Godkjent
Jarle Vines meldte inn en ytterligere sak: Nettbutikk Wikimedia


1) Økonomi - status og regnskap
Gjennomgang av regnskapet per juli ved regnskapsfører Erlend Bjørtvedt
Lagringsmåte for oppdatert medlemsliste: Kjetil har ajourført dem. Legge den inn på den interne delen av hjemmesiden. Må følge opp de som ikke har betalt kontingent.
Melde domener til WMF: Erlend har meldt inn navnene.
Oppfølgingspunkt: Kjetil opplyste at WMF går bort fra ordningen med egne fundraisere. Det betyr at vi vil i stedet søke midler til prosjekter osv direkte fra Foundation.


2) Prosjekter - status
Samisk-prosjektet: Det må sends både statusrapport for del 1, og søknad om del 2. Styret vedtar at Jarle, Harald og Morten arbeider med dette den nærmeste uken og sender inn dette.
Portalen Wikipedia.no. Orientering ved Kjetil Ree (utsatt sak). Vi er mer eller mindre klare, og utkastet ligger allerede ute som portal.wikipedia.no. Det eneste som nå mangler er lenke til somalisk Wikipedia. Vi lager en pressemelding på mandag 22.august og lanserer deretter portalen uten unødig opphold. Jarle og Kjetil bvarsler nettsamfunnene, skriver pressemeldingen og lenker til portalen.


3) Wikipedia Loves Monuments
Statusorientering og ansvarsfordeling: Harald har gjort en veldig stor jobb med listene fra Riksantikvaren. Hvert kulturminne har et ID-nummer, som kan gi grunnlag for at Riksantikvaren høster tilbake informasjon om hvert enkelt punkt via bruk av ID-numrene. Dette nummeret kan det lenkes til i artikler og bilder slik at man bringer trafikk til og fra Riksantikvaren. Vi står nå igjen med en liste med 10.000 monumenter, av opprinnelig 100.000 monumenter fra flere lister. Alle monumentene har koordinater, som man kan finne på google maps. Det kan være litt vanskelig å finne ut nøyaktig hva monumentet er, og om det er notabelt. Det kan f.eks bli vanskelig for en jury å ta stilling til om et bilde av en hellig stein faktisk er et bilde av den steinen. Derfor vil vi måtte presisere enda litt bedre som skal godtas i konkurransen. Det må vurderes å ta bort enda noen flere kategorier.
Jarle har fått på plass en sponsing fra Canon Norge. Jørund avtaler et møte for Jarle med Canon Norge innen 31.august. Riksantikvaren er positive, men er ikke per idag en sponsor eller partner utover å stille data til disposisjon. Det er den internasjonale kulturminnedagen 11.september, dagen før kommunevalget.
Det som nå må gjøres er skriving av informasjon på nettsider osv. Konkurransereglene må gjøres helt klare. Bidragene må eksempelvis holde både en fotografisk og en dokumentarisk kvalitet. Det må også linkes til de inernasjonale konkurransereglene siden de norske bidragene også skal nomineres videre til den globale konkurransen.


4) Kulturrådet og AMB-konferanse
Orientering / ansvarlig: Lars Roede er i utlandet og kan ikke orientere nå. Han vil følge opp Kulturrådet når de får ny ledelse etter september.


5) Strategi for 2011
Et strategidokument på internsiden til Wikimedia Norge ble diskutert. Strategien må prioritere og velge ut et hovedspor hvor kreftene konsentreres. Tidsperspektivet er viktig. Vi må ta utgangspunkt i konkrete mål, gjerne utfra det som er nedfelt av Foundation, og så utlede kampanjer og satsingsfelt som skal realisere de målene. Erlend tar ansvar for å skrive utkast førstkommende helg, og Jarle og Erlend fremsetter dette for styret i neste uke.


6) Søknad om støtte fra Wikimedia Foundation
Vi søker støtte til akademi, GLAM-arrangement, og deltakelse i internasjonale møteplasser. Videre konkurranser og wikitreff. Erlend skriver forslag førstkommende helg, og legger fram for styret førstkommende uke.


7) Høringsprosesser
om norsk lisens for offentlige data (FAD)
Status: Vi sendre inn vår høringsuttalelse, og den er lagt ut på regjeringens hjemmeside. Vi burde ha inkludert Tinget bedre her, og ved neste korsvei må nettsamfunnet trekkes enda mere inn. Vi ber om noen møter i september-oktober i stortinget oom lisensiering.
om stortingsmelding om arkiv (KuD)
Status: Utkastet er ikke skrevet ferdig. Harald Groven eller Jarle Vines legger ut høring på Tinget i helga. Svaret må ut før fristen 1.september.


8) Samarbeid med CRISTIN
Det gis en orientering i neste styremøte.


9) Oslo Bokfestival
Ulf Larsen har arrangementet under kontroll. Mangler først og fremst mer mannskap, ikke minst til fredagen. Wiki-avisen er under produksjon. Det er ca 5-6 som har sagt seg villige til å stå på stand. Styret berømte Ulf for å ha gjort en formidabel innsats med planleggingen.


10) Web-butikk på no.wikimedia.org
Det ble vist dummy nettbutikk på nett. Butikken kan legges inn som i-frames, men det virker ikke veldig bra på våre sider. Derfor må butikken ligge på domenet til leverandøren av effekter og speiles fra oss. Det ligger pins, t-skjorter og college-gensere inne, vil også komme krus og musematter. Det vil også sannsynligvis bli mulig å legge inn medlemskapskontingent og donasjoner. Det trengs å få inn de nye logoene i vektorformat.
Jarle og Kjetil får mandat til å fullføre designet med leverandøren og få dette implementert på hjemmesiden. Harald tar på seg å konvertere svg-filer til formater som kan godtas. Det må sikres at betalingsløsningen skjer i et tilstrekkelig sikkert løsningsformat.


11) Eventuelt
Det ble diskutert bankforbindelse. Vi hadde i 2010 renteinntekter på 318 kroner, og gebyrer på 718 kroner, noe som ikke i seg selv legitimerer et særlig utredningsarbeid om nye forbindelse. En viktig grunn til å evt bytte bank vil være tilbud om betalingsløsninger, avtalegiro, e.l. Styret var enige om å basere bokfestivalen i september på salg og verving mot kontanter. Kjetil tar ansvar for kassen som kommer inn.


12) Neste styremøte
Torsdag 22.september klokka 1700.