Hopp til innhold

Styremøte 2012 - 14. desember

Fra Wikimedia Norge
Sted Oslo, Thon Hotel Stefan
Dato 14. desember 2012
Forrige: 30. mai 2012
Forrige: 4. juli 2012
Forrige: 14. august 2012 (Skype)
Forrige: 4. september (arbeidsmøte)
Forrige: 14. november (Skype)
Neste: 9. januar 2013 /Skype)


Dagsorden

Sak 1 - Økonomi og regnskap, oppdatering
Orienteringssak. Erlend gir økonomisk oppdatering.


Sak 2 - Samisk-prosjektet
Oppfølgingssak. Trond orienterer.
 • Bruk av restbevilgningen


Sak 3 - Status iht Strategi 2011-2015
Oppfølginssaker. Hver enkelt ansvarlig orienterer.
 • Analyseprosjekt (Harald)
 • Grunnlovsjubileet 2014 (Harald)
 • Kvinnelig stemmerett-prosjekt (Anne)
 • Julekonkurranse 2012 (Erlend)
 • Videre samarbeid med Kulturrådet (Erlend)
 • Wiki Loves Monuments / Nordisk råd (Erlend)
 • Wikipedia Academy / samarbeidspartner (Erlend)


Sak 4 - Samarbeid med Nasjonalbiblioteket
Orienteringssak. Anne orienterer.


Sak 5 - Søknad kulturdepartementet
Diskusjonssak:
 • Aktuelle prosjekter for søknad til Kulturdepartementet.


Sak 6 - Eventuelt


Sak 7 - Neste møte


Tilstede

Medlemmer På møte Via Skype Forhindret
Jarle Vines x
Erlend Bjørtvedt x
Kjetil Ree x
Knut Hjelleset x
Marianne Wiig x
Kristian Vangen x
Trond Trosterud x
Anne C Martens x
Harald Groven x
Erik Fløan x
Kontrollkomiteen x

Referat

Innkalling ble sendt ut på mail til styre og kontrollkomite den 5. desember kl 20:00.

Dagsorden ble lagt ut på denne nettside 5. desember kl 20:00.


Sak 1 - Økonomi og regnskap
Orienteringssak. Situasjonen er god, ingen endring siden siste styremøte. Arrangementet i dag vil koste ca 35.000 kroner inklusive alt, reiser mm. Søker WMF om støtte.


Sak 2 - Samisk-prosjektet
Oppfølgingssak. Trond orienterte via mail. Den samiske hovedbidragsyteren Gálaniitoluodda er aktuell for å få en Mac Pro 13, og et reisestipende for å dra til f.eks Tromsø. vi forsøker å få dette organisert i samband med jimmy Wales sitt mulige besøk i Tromsø i mars.
 • Vedtak: Styret godtar en bevilgning inntil kroner 20.000 for reisestipend og datamaskinutstyr, sistnevnte som godtgjørelse for produksjon og publisering av et større antall artikler på nordsamisk Wikipedia i 2012, ref prosjektmandatet med Sametinget. Reisestipendet for brukeren Gálaniitoluodda, for kursing og arrangementer i Tromsø. Styret oppfordrer til at Trond Trosterud igangsetter kostnadene fortrinnsvis i 2012, på inneværende års budsjett for Samiskprosjektet.


Sak 3 - Status iht Strategi 2011-2015
Oppfølginssaker. Hver enkelt ansvarlig orienterer.
 • Analyseprosjekt (Harald). Harald deltok bare via mail, og meldte at han innen januar kan lage en kort beskrivelse av hvordan bruke artikkelstatistikk fra

pageviews, interwikilenker, kategoritre, [og] antall redigeringer, for å lage arbeidslister som bør prioriteres eller hvilke artikler som mangler mest innen en kategori. Hvis tid: lage noen enkle eksempler på slike.

 • Grunnlovsjubileet 2014 (Harald). Saken behandles videre i neste styremøte.
 • Kvinnelig stemmerett-prosjekt (Anne). Saken behandles videre i et senere styremøte.
 • Julekonkurranse 2012 (Erlend). Ideen er å ha konkurranse i romjula om å skrive artikler til de nordiske bildene som har kommet inn til Wiki Loves Monuments 2012. Dette er ca 6.000 bilder og vil anslagsvis gi tema til omlag 1.000 ulike artikler, som konkurransedeltakerne da kan bidra til. Det legges opp til regler som i Ukens konkurranse hvor man får poeng for mengde bidrag, bilder, iw, osv.
 • Styret foreslår å kjøre Ukens konkurranse i uke 52 som årets julekonkurranse, og kristian får i oppdrag å foreslå dette overfor arrangørene av Ukens konkurranse. Vi bidrar i så fall med ekstra påkostede premier til denne konkurransen, slik at ukens konkurranse = Julekonkurransen 2012. Dersom ikke nettsamfunnet synes dette er en god ide, så kjører vi egen Julekonkurranse i regi av Wikimedia Norge. Premier til Julekonkurransen påkostes via budsjettet for premiering.
 • Videre samarbeid med Kulturrådet (Erlend). Erlend orienterte om møte med Kulturrådet.
 • Wiki Loves Monuments / Nordisk råd (Erlend). Tanken er å søke Nordisk råd om penger til et all-nordisk Wiki Loves Monuments 2013. Det vil avhenge av at vi har med Wikiemdia Sverige, og sannsynligvis at de tar på seg arbeidsgiveroppgavene dersom noen skal ansettes. Vi har spurt Wikimedia Sverige om respons og avventer dette før vi går videre med å forberede søknadsprosess osv overfor Nordisk Råd.
 • Wikipedia Academy / samarbeidspartner (Erlend). Det legges opp til felles Wikipedia Academy med Norsk Kulturråd våren 2013, dette er diskutert med dem og de er inntil videre positive. Samarbeidet avhenger av at Kulturrådet tar en større del av organiserings-arbeidet enn våren 2012.


Sak 4 - Samarbeid med Nasjonalbiblioteket
Orienteringssak. Anne og Erlend orienterte. Vi er invitert til et samarbeidsmøte med Nasjonalbibliotekets ledelse, om mulige samarbeid framover.
 • Vedtak: Styret inviterer inntil to administratorer (admin-lista) til å være med i et møte med Nasjonalbibliteket, som sannsynligvis vil finne sted i Oslo 17.januar 2013. Administratorene inviteres til selv å velge hvem fra kollegiet som skal delta.


Sak 5 - Søknad kulturdepartementet
Diskusjonssak: Saken behandles på et senere styremøte.


Sak 6 - Eventuelt
Vi begynner å få en god modell for kurs, og oppfordrer styret til å kontakte brukergrupper som kan tenke seg kurs.


Sak 7 - Neste møte
Onsdag 9.januar 2013 er en mulig dato. Avklares endelig på mail med resten av styret.