Hopp til innhold

Styremøte 2012 - 14. november

Fra Wikimedia Norge
Sted Skype-konferanse
Dato 14. november 2012
Forrige: 26. april 2012
Forrige: 3. mai 2012
Forrige: 30. mai 2012
Forrige: 4. juli 2012
Forrige: 14. august 2012 (Skype)
Forrige: 4. september (arbeidsmøte)
Neste: 14. desember (Oslo)


Dagsorden

Sak 1 - Økonomi og regnskap, oppdatering
 • Orienteringssak: Ketil og Erlend gir økonomisk oppdatering.


Sak 2 - Wiki Loves Monuments 2012, inkl bevilgning
 • Det har kommet inn 1.955 bidrag, og juryen har kåret vinnere.
 • Forslag til vedtak er sendt styret på mail den 7.november 2012.


Sak 3 - Julebord og arrangement 2012, inkl bevilgning
 • Diskusjonssak med påfølgende vedtak og eventuell bevilgning.


Sak 4 - Status iht Strategi 2011-2015
 • Diskusjonssak: Det bør særlig diskuteres videre satsingsområder innen strategien, virkemidler (kurs, lokalforeninger, prosjekter, konkurranser, Academy, sektorsamarbeid, osv), eventuelle justeringer, og videre arbeid med måloppnåelse. Nye grep for å nå målene.
Grunnlag: Følgende foreløpige oversikt gir et grunnlag for evaluering etter ett år, med status for målbare mål mot utgangen av 2012 regnet mot en jevn progresjon i retning av målet for 2015:
Parameter 1.august (dvs månedsskiftet juli-august) Basis
2011
Mål
2012
Status
2012
Mål
2015
Merknad
Wikpiedia bokmål
Aktive skribenter (> 5/mnd) 491 616 484 1.000 + 125 årlig
Artikler 310.000 357.500 342.000 500.000 + 47.500 årlig
Utmerkede artikler 206 255 220 400 + 50 årlig
Anbefalte artikler + Gode lister 632 755 695 1.200 + c. 125 årlig
Wikipedia nynorsk
Aktive skribenter (> 5/mnd) 55 66 44 100 + 11 årlig
Artikler 72.000 84.000 88.000 120.000 + 12.000 årlig
Wikpiedia nordsamisk
Aktive skribenter (> 5/mnd) 4 5 6 8 + 1 årlig
Artikler 3.750 3.965 5.300 5.000 + 315 årlig
Levedyktig skribentmiljø på nordsamisk Wikipedia
Flere kvinnelige bidagsytere enn i dag i alle språkversjoner
Merkbart økt tilfang av bilder, spesielt gjennom å sørge for frigivelse av offentlige billedsamlinger
Tilby det kvantitativt og kvalitativt beste norske leksikon på alle vesentlige fagfelt
Størst mulig brukervennlighet og tilgjengelighet på mobile og faste plattformer
Satsingsområder
2011-2015 Kultur (ABM)-sektoren Ja
2012-2015 Natur- og miljøsektoren Nei
Wikipedia Academy Ja, april
Kurs og introduksjoner Ja, mange
Sak 5 - Samiskprosjektet

Videre oppflging av prosjektet, og strategi for en fase 2. Diskusjon.


Sak 6 - Nordisk samarbeid
 • Oppfølgingssak: Det har vært nordiske chaptermøter i 2011 og 2012 med konkrete prosjektforslag. Diskusjon.


Sak 7 - Søknad kulturdepartementet
 • Diskusjonssak: Aktuelle prosjekter å legge til grunn for søknaden.


Sak X - EventueltTilstede

Medlemmer På møte Via Skype Forhindret
Jarle Vines X
Erlend Bjørtvedt X
Kjetil Ree X
Knut Hjelleset X
Marianne Wiig X
Kristian Vangen x
Trond Trosterud X
Anne C Martens X
Harald Groven X
Erik Fløan x
Kontrollkomiteen x

Referat

Innkalling ble sendt ut på mail til styre og kontrollkomite den 3. november kl 10:23.

Dagsorden ble lagt ut på denne nettside 7. november kl 20:00.


Styremøte 2012 - 14. november

Dagsorden

Sak 1 - Økonomi og regnskap, oppdatering

Orienteringssak: Erlend gav økonomisk oppdatering.

Vi har fri egenkapital på nesten 83.000 kroner, eksklusive eventuelle fordringer på tidligere skyldnere. Wikipedia Academy gikk med 14.200 kroner i overskudd.

Det er derimot få kontingenter, totalt har 40 betalt kontingent i år, pluss de som betalte sent i 2011. I fjor betalte 18 stykker etter august, slik at vi kan anta at det er ca 60 medlemmer. Det betyr at vi må verve litt mer i vinter! For eksempel folk i Kulturrådet og museene. Økonomien er svært god og det er godt rom for en fin avslutning i desember, premier til konkurranser osv i vinter.

Vi må sende purring til medlemmene som ikke har betalt (Erlend).


Sak 2 - Wiki Loves Monuments 2012, inkl bevilgning

Det har kommet inn 1.955 bidrag (økt fra i fjor), og juryen har kåret vinnere.

Forslag til vedtak:

 1. Styret bevilger kr 5.000 til fotogavekort til gullvinneren og kr 2.000 til gavekort til vinneren av prisen fra Nettsamfunnsprisen (under).
 2. Vinnere nr 2-5 får Canon kompaktkamera
 3. Vi utlyser på no.wikipedia.org og nn.wikipedia.org en prosess hvor Wikipedia-brukerne inviteres til å kåre et bilde til beste Wikipedia-bilde, utfra kriteriet "kvalitet som illustrasjonsbilde for det fenomen bildet gjengir". Denne Wikipediaprisen blir således en folkepris som også bør få en premie.
 4. Seremoni i desember i forbindelse med arrangement i Oslo.

Forslag vedtatt.

Liste over vinnerbilder: 46 beste bilder runde 1, 10 beste som går videre til internasjonal konkuranse

Pressemelding / info til tre grupper:

 1. Presse i nærområdet til vinneren
 2. Presse i nærområdet til bildet
 3. Generelt
Sak 3 - Julebord og arrangement 2012, inkl bevilgning

Diskusjonssak med påfølgende vedtak og eventuell bevilgning.

Veke 50 (eller 51), helst torsdag eller fredag. Erlend ser på dette om ei veke. Doodle: http://www.doodle.com/dtzn6uwitt8sv6st

Seminar, fagleg treff, sosial sammenkomst, Styret innvilger inntil 30.000,-, primært til reise, evt. til lokale, og søker wikimedia.

Sak 4 - Status iht Strategi 2011-2015

Diskusjonssak: Det bør særlig diskuteres videre satsingsområder innen strategien, virkemidler (kurs, lokalforeninger, prosjekter, konkurranser, Academy, sektorsamarbeid, osv), eventuelle justeringer, og videre arbeid med måloppnåelse. Nye grep for å nå målene. Grunnlag: Følgende foreløpige oversikt gir et grunnlag for evaluering etter ett år, med status for målbare mål mot utgangen av 2012 regnet mot en jevn progresjon i retning av målet for 2015:

Satsingsområder

 • Samisk
 • Kvinnelige bidragsytere
 • Natur
 • Statistikk over artikler som blir mye lest -- forbedre dem

Forslag til prioritering:

Analysemetode for artikler: lesertall for artikler vs. skribenter for artikler vs. lesertall på andre wp-versjoner.

 1. Lage analyse, gå ut på Tinget og Samfunnshuset og argumentere for arbeid.
 2. 100 viktigste fysikk (f.eks.)-artikler, og gå til relevante faggrupper
 3. Lage kurs for disse gruppene.

200-årsgave til det norske folk: Forbedre artikler innafor eget felt. Vi har et ferdig opplegg for historie.

Det er Stortinget som arbeider med grunnlovsjubileet. De har gitt mange titalls millioner til NFR, det er tjukke bokverk rundt hjørnet. Disse kan være premier for konkurranse.

Erlend tar opp julekonkurranse med Kulturrådet. Vi ser på jule- og nyttårskonkurranse.

Anne C arbeider med mulig prosjekt rundt Kvinnelig stemmerett og kobler dette på Underprosjekt Grunnlovsjubileet.


Sak 5 - Samiskprosjektet

Videre oppfølging av prosjektet, og strategi for en fase 2. Diskusjon.

Fase 1: Vi har brukt nesten 140.000 kroner, det står igjen omlag 36.600 av bevilgningen fra Fase 1.

Svenskene kunne tenke seg å følge opp dette. Erlend orienterte om at WMSE kan tenke seg å delta, men ikke lede prosjekt. Det blir diskusjon om hvordan vi skal kunne drive videre en eventuell Fase 2. Diskusjon om kobling til en ansatt i Finnmark, kobling til akademia (prosjekt for vitenskaplig skriving), komme inn i skolen, eller gi et stipend til en enkelt person. Det er dessverre svært vanlig å måtte betale for skriving i det samiske miljøet, men erfaringen med dette i Samiskprosjektet er blandet. Samisk Wikipedia kan fortsatt ha verdi i form av interwiki-lenking til bokmål.

Trond Trosterud tar kontakt med de mest aktive skribentene med henblikk på å benytte restbevilgningen til å øke produksjonen blant disse. Styret støttet en begrenset bruk av restmidlene til dette formålet.


Sak 6 - Nordisk samarbeid

Oppfølgingssak: Det har vært nordiske chaptermøter i 2011 og 2012 med konkrete prosjektforslag. Diskusjon.

 • Nordisk brosjyre
 • Søke Nordisk råd om å få en person til å drive Wiki loves monuments, med vekt på Grønland, Færøyene, Island
 • Europeisk Chapters Association som alternativ til Wikimedia Foundation?
  • Alternativ: At Wikimedia Foundation blir mer til stede i Europa. ECA har et møte i måneden: (1. hvor skal kontoret ligge, 2. penger).
 • WMSE vil diskutere en GLAM-konferanse i Stockholm i vinter, og denne må styret formidle i Norge som et tilbud til sektoren, medlemmene og wikipedianere.

Til neste møte: Prinsipiell diskusjon om ECA.


Sak 7 - Søknad kulturdepartementet

Diskusjonssak: Aktuelle prosjekter for søknad til Kulturdept

 • Det må gå til prosjekt, ikke til drift
 • Det må ikke diskriminere mellom ulike aktører

Vi utsetter saka til neste møte.


Sak 8 - Eventuelt
 • Diskusjon om Nasjonalbibliotekets utstillingen og utsiktene til mer samarbeid.
 • Anne setter opp en forslagsliste for mulige prosjekter/dialog/samarbeid med Nasjonalbiblioteket. Erlend har spilt inn noen forslag basert på innspill fra Nasjonalbiblioteket selv.
 • Neste styremøte: Avtales lagt sammen med et julearrangement, ref sak nr 3 ovenfor.