Hopp til innhold

Styremøte 2013 - 7. april I

Fra Wikimedia Norge
(Omdirigert fra «Styremøte 2013 - 7. april»)
Sted NLI, Oslo
Dato 7. april 2013 kl 15:00


Forrige: 14. november (Skype)
Forrige: 14. desember (Oslo)
Forrige: 9. januar (Oslo)
Forrige: 7. februar (Skype)
Forrige: 7. mars (Oslo)
Årsmøte: 7. april (Oslo)
Neste: 7. april (2) (Oslo)

Styremøtet fant sted i NLI's lokaler i oslo og forberedte årsmøtet i Wikimedia Norge, som startet kl 17:00 samme dag.

Tilstede

Medlemmer På møte Via Skype Forhindret
Jarle Vines x
Erlend Bjørtvedt x
Kjetil Ree x
Knut Hjelleset x
Marianne Wiig x
Kristian Vangen x
Trond Trosterud x
Anne C Martens x
Harald Groven x
Erik Fløan x
Kontrollkomiteen x


Referat

Styret gjennomgikk hele dagsorden for Årsmøte 2013, og bekreftet forslagene til agenda, referenter og møteledere, arbeidsplan og budsjett, regnskap og beretning.

Styret gjennomgikk forslag til vedtektsendringer og forslag fra valg- og kontrollkomiteen. Tilsvarende gjennomgikk styret revisors og kontrollkomiteens rapporter.

I gjennomgangen av arbeidsplanen ble det diskutert, og gitt tilslutning til forslaget om å forsøke å gå videre med GLAM- og Nordsamisk-prosjekter.

Styret har ikke lykkes i å nedfelle forslag om lokallag eller -grupper i vedtektsendringer. Knut la fram forslag til en uttalelse fra årsmøtet, som styret utviklet videre for fremleggelse til årsmøtet. Denne anmodes om å vedtas som mandat og basis for den status og legitimitet lokale grupper kan ha:

Årsmøteuttalelse om lokale og tematiske grupper.
Årsmøtet 2013 i Wikimedia Norge er positiv til at medlemmer av organisasjonen kan opprette geografiske eller tematiske grupper.
Slike grupper kan opprettes for å fremme og koordinere lokale eller tematiske aktiviteter til støtte for Wikimedia Foundation sine prosjekter. Grupper bør bidra til å øke lokal aktivitet og prosjekt-aktivitet fra medlemmer og frivillige på Wikimedia-prosjektene, som et supplement til foreningens nasjonale arbeid.
Grupper kan opprettes av foreningens medlemmer og må godkjennes av Wikimedia Norges styre.
Årsmøtet oppfordrer styret til å utarbeide mer detaljerte retningslinjer for oppretting av grupper, og kriterier for å godta slike grupper.
Forslagsstiller: Styret i Wikimedia Norge, 7. april 2013


Styremøtet ble avsluttet klokken 16:45.