Wikimedia:Samfunnet/Arkiv

Fra Wikimedia Norge

Åpent brev: Hva mener partiene om fri tilgang til kunnskap og Wikipedia/Wikimedias arbeide?

Det er valg til høsten og jeg har laget et første utkast til et åpent brev til de politiske partiene:

I forbindelse med høstens stortingsvalg ønsker Wikimedia Norge informasjon om hvilken holdning de politiske partiene har til Wikipedia og til bruk av frie lisenser på offentlig informasjon. Mange brukere av internett har de siste årene blitt kjent med nettleksikonet Wikipedia. Noen har brukt det for å finne informasjon om forhold knyttet til fritid, f.eks for å vite mer om steder en reiser til mens andre har benyttet det i forbindelse med arbeid. Endel har kanskje også fått med seg at Wikipedia hverken reklamerer eller viser reklame og at det lages og drives av frivillige, åpent og gratis for alle.

Når det gjelder Norge så er det tre språkversjoner av Wikipedia spesielt rettet mot offisielle norske språk; Wikipedia på samisk, nynorsk og bokmål/riksmål. Førstnevnte når snart 3 000 artikler, nynorsk er iferd med å runde 50 000 mens bokmål/riksmål har passert 200 000 artikler.

http://meta.wikimedia.org/wiki/List_of_Wikipedias

Disse tre prosjektene, og mange andre driftes av den ideelle stiftelsen Wikimedia Foundation i USA. Midler skaffes ved innsamling og donasjoner og innholdet produseres av frivillige. Wikipedia blir massivt brukt, ifølge firmaet Comscore er Wikimedia Foundations samlede nettsteder blant verdens 5. største:

http://www.comscore.com/press/release.asp?press=2698

Wikipedia og øvrige nettsteder under Wikimedia Foundation brukes imidlertid mye også i Norge, i følge tjenesten Alexa er nettstedene under domenet wikipedia.org det 12. mest besøkte i Norge, foran nettsteder som aftenposten.no og nrk.no:

http://www.alexa.com/topsites/countries/NO

For å nå ut med helseinformasjon har for eksempel det finansierte nettstedet helsebiblioteket.no med godt resultat benyttet Wikipedia og oppfordret nylig i en artikkel i Aftenposten andre innenfor helsesektoren i Norge til å gjøre det samme:

http://www.helsebiblioteket.no/Nyhetsarkiv/30916.cms

At Wikipedia og Wikimedia Foundation kan tilby mye fri tilgjengelig kunnskap på språk som brukes i Norge er svært gunstig for innbyggerne i landet, i tillegg til de tre offisielle språk nevnt over er det f.eks over 200 språkversjoner av Wikipedia:

http://meta.wikimedia.org/wiki/List_of_Wikipedias

Alt dette innholdet har blitt produsert uten direkte offentlig støtte samtidig som Wikipedia og dets søsternettsteder er informasjonskanaler som har vist seg effektive.

Wikipedia og Wikimedia Foundations nettsteder tilbyr unike muligheter for informasjonsflyt i en globalisert verden med våre mange språkversjoner, artikkelen om Oslo er f.eks på over 100 språk:

http://zh.wikipedia.org/wiki/%E5%A5%A5%E6%96%AF%E9%99%86

Wikipedia og andre av Wikimedia Foundations nettsteder vokser jevnt og vil gjøre det uten støtte fra de politiske partiene eller aktive tiltak fra det offentlige i Norge. Samtidig har innbyggerne i landet god nytte av våre nettressurser og vi mener det vil være vel anvendt energi for det offentlige å inngå et samarbeide med oss for å fremme fri kunnskap. Konkret vil vi gjerne spørre partiene om følgende:

 • Hvordan stiller partiet seg til å gi økonomisk støtte til det idelle, frivillige arbeidet som pågår for kontinuerlig utvikling av Wikipedia (Wikimedia Norge (samisk/nynorsk/bokmål/riksmåls-kapittel av Wikimedia Foundation), som er donasjonsfinansiert og Norges, og verdens, mest brukte kunnskapsdatabase på internett??
 • Hva vil partiene gjøre for å støtte Wikimedia Norges arbeide for å åpne ulike offentlige billedarkiver for bruk under frie lisenser, slik man har i USA?
 • Internasjonalt bidrar Wikipedia og tilsvarende nettsteder under Wikimedia Foundation til å spre kunnskap som er viktig for områder og land under utviklig. Hva er partienes mening om dette arbeidet og vil de bidra til at det offentlige nyttiggjør seg denne ressursen og arbeider sammen med Wikipedia/Wikimedia for like globale muligheter?

Med vennlig hilsen

Wikimedia Norge

Tanken er å sende det til de sentrale politiske partiene og avsender bør være Wikimedia Norge. Vi som bidrar her har alle mulige politiske interesser og et slikt brev bør følgelig ikke skjele til noe enkelt parti, men fortelle hva vi gjør og høre hva de vil og kan bidra med i vårt viktige arbeide. Det er selvfølgelig fritt frem til å komme med andre forslag, men i såfall foreslår jeg at eventuelle mindre språkfeil rettes direkte i mitt forslag over, mens eventuelle større endringer lanseres i egne utkast under. mvh - Ulflarsen 17. apr 2009 kl. 06:31 (CEST)

Se også diskusjon på Wikipedia.

Jeg tror vi skal se på dette brevet på neste styremøte og der bestemme hva vi kan gjøre. Et slikt utspill trenger styrets godkjennelse. --Nina 17. apr 2009 kl. 13:08 (CEST)
Den er god, jeg vil forsøke å innpasse endringer som foreslås på Tinget/Samfunnshuset og så poste en mer oppdatert/revidert versjon før styremøtet. Når er neste styremøte? Ulflarsen 17. apr 2009 kl. 19:36 (CEST)
I løpet av mai. Jeg har ikke helt oversikt ennå. --Nina 19. apr 2009 kl. 00:38 (CEST)
Ta det med Chris [1] og se om det kan formuleres som en positiv greie for partiene. Jeblad 19. apr 2009 kl. 02:27 (CEST)

Til styret ved Nina: Jeg har nå oppdatert forslaget ihht den diskusjon som har pågått på Tinget og jeg vil eventuelt oppdatere det ytterligere om det kommer nye gode forslag til endringer. Om jeg forstår deg rett så vil forslaget diskuteres på første styremøte engang i mai, jeg synes det er noe lenge - om styret finner forslaget interessant bør en vel kunne vurdere det pr. e-post, men overlater til styret å vurdere det. mvh - Ulflarsen 19. apr 2009 kl. 16:39 (CEST)

Til det med dato: Det kjem an på når i mai, seint i mai blir vel seint, men tidleg i mai er allereie i neste veke, så til tidleg i mai kan vel brevet vente. Men tidleg er betre enn seint, så vi har tid til å purre på dei som ikkje svarer, så dreg det ut tar vi det via epostlista. Mens vi ventar: Dei to første spørsmåla er konkrete og gode (konkrete, men gratis, lovnader om tilgjenge til offentlege arkiv, ny bliletlisenseringspolitikk frå stat eller parti, osb, er alt veldig bra. Det tredje spørsmålet er litt vel kryptisk. Eg har ei kjensle av kva Ulf viser til, i og med at eg har lese denne e-postlista i vinter, men for andre blir det for kryptisk. Trondtr 19. apr 2009 kl. 22:35 (CEST).
Punkt tre kan sikkert formuleres bedre. Det jeg forsøker er å få et søkelys på hvor viktig vårt arbeide er i forhold til den 3. verden. Vi tilbyr fri kunnskap og jo mer av det som kan gjøres tilgjengelig på språk som forståes over hele verden - desto mer nytte kan vi gjøre. Men mens barrieren her i vesten kan være å bruke en time til Wikipedia i stedet for å se en film på TV så kan barrieren i mange land i 3. verden være at de i det hele tatt ikke har tilgang til internett. Om en ved målbevisst arbeide støttet av Norge i form av utviklingshjelp f.eks satte opp Wikisentra i ulike byer i den 3. verden hvor bidragsytere kunne få gratis tilgang til nett om de skrev så kunne det muligens gjøre at det ble vesentlig flere artikler på f.eks Swahili.
Men hva skal man med det når flertallet ikke har nett? Vel - det kan skrives ut og er først kunnskapen produsert så går den ikke tapt, ting kan skje mht utvikling av rimeligere PCer eller lesebrett som f.eks en landsby kan dele osv. Jeg mener vi har svært mye å bidra med her og vi bør ikke være redd for å si det. Om man ønsker å starte pilotprosjekter rundt dette, hvem som da skal stå for det er en annen sak, men vi bør absolutt vise til muligheten. mvh - Ulflarsen 20. apr 2009 kl. 14:39 (CEST)
Det blir spurt om flere ting i den foreslåtte teksten, og noe av det er ikke kjernesaker for Wikimedia Norge. På Wikipedia er det gjort et valg om ikke å ha reklame, men dette er ikke en kjernesak. Det som er viktig er at vi produserer kunnskap som er fritt tilgjengelig. Det blir også tatt til orde for ulandsproblematikk, og selv om det er en god sak så er det ikke en primær oppgave for Wikipedia. Vi gjør kunnskapen tilgjengelig på prosjekter og språk, men å sikre tilgang for lesere i andre land er utenfor vår kjerneoppgave. Vi må også se på hva som er praktisk mulig å få interesse for her i Norge, at vi også vil støtte Wikimedia Foundation er klart, men å få norske politiske partier til å støtte en amerikansk stiftelse slik at disse skal støtte prosjekter på norsk – og kanskje ulandsprosjekter, blir litt håpefullt. Vi trenger noe som er mer konkret og mer lokalt for Norge. Jeblad 20. apr 2009 kl. 16:41 (CEST)
Mitt forslag er et første utkast, om styret ønsker å omarbeide det vesentlig så står de fritt til det og selvfølgelig også fjerne deler av det. Det kan sikkert også være en fordel å ha en kortere tekst å sende ut til partiene. Om en skal prioritere noe så tror jeg det å sende det ut raskt bør velges fremfor noe, en bør ha tid til å purre på svar osv - og det bør nok sendes både som e-post og som vanlig brev. mvh - Ulflarsen 20. apr 2009 kl. 19:33 (CEST)

Etter en kjapp diskusjon i styret har jeg punkter:

 • Hvorfor ønsker Wikimedia Norge et svar på et slikt brev? Hva ønsker vi å oppnå med det?
Valgkamp er nok ikke rette tiden på året å be om lovnader på ting...
 • Hva skal vi gjøre med et svar?
Skal vi oppfordre våre ~30 medlemmer om å stemme på de partiene som er positive til Wikimedias mål?
 • Jeg er bekymret for at en ordleggingen i et slikt brev kan oppfattes som "hvis ikke vi gjør som de vil, så skrives det negativt om oss på Wikipedia". Det er ikke nødvendigvis den beste måten å starte et samarbeid med en eventuell ny regjering til høsten...

Det er noe som heter at all PR er god PR, men det gjelder ikke nødvendigvis når man faktisk skal samarbeide med den andre parten i etterkant... Laaknor 21. apr 2009 kl. 21:28 (CEST)

Til Laaknor: Det er vanlig at ulike grupper som påvirkes av beslutninger fra politiske partier ber disse klargjøre hva de står for før et valg. Ved å få svar på et slikt brev kan vi oppnå at vi fokuserer partiene på at vi eksisterer og at vi kan benyttes for å spre fri kunnskap.

Du skriver videre at "valgkamp er nok ikke rette tiden på året å be om lovnader på ting". Om du seriøst mener det så bør du isåfall glemme politikerne også etter valget.

Når det gjelder et svar så skal vi selvfølgelig ikke be våre medlemmer eller de som bruker Wikipedia til å stemme ditt eller datt. Svarene skal offentliggjøres, også manglende svar og så får den enkelte gjøre seg opp en mening om hva han/hun synes om det.

Når det gjelder hvordan vi formulerer et slikt brev så er jeg helt åpen for at det gjøres endringer, jeg synes imidlertid at det er et dårlig valg å ikke be de politiske partiene si hva de mener om dette. Valg er nettopp det - valg, en velger mellom ulike alternativ. Det er derfor partiene publiserer program i forkant og vi leser disse programmene for å vite hva vi skal velge, og vi følger med på nyheter for å se hva partiene mener om ulike aktuelle saker. Ulflarsen 21. apr 2009 kl. 21:53 (CEST)

Her er jeg enig med Ulf, vi må drive med litt "lobbyvirksomhet". Om vi får svar så betyr det jo også at de faktisk har satt seg litt inn i hva wipipedia er, hva vi skal bruke svaret til avhenger jo på svaret eller om vi i det hele tatt får noe svar. Vi vil også kunne få kontaktpersoner innen de forskjellige partiene som kan være nyttig for oss. --88.89.59.128 26. mai 2009 kl. 22:03 (CEST)Svar[svar]
Jeg støtter Ulf. Dette er noe jeg absolutt syntes vi burde sende til partiene. EFN og NUUG gjør også denslags. Se f.eks http://wiki.nuug.no/grupper/survey/2009valg -- Atluxity 7. jun 2009 kl. 22:44 (CEST)

Oppdatering: Siden styret tydeligvis ikke var interessert i forslaget så har jeg sendt det som en åpen e-post til partiene som stiller til valg, og jeg har postet forslaget på Torget (NB, arkiv, så ikke skriv noe der). Til nå har jeg fått et svar, fra Kristelig Folkeparti, mens Høyre og Rødt har meldt at de ser på saken, vi får se om de klarer å konkludere før valget. Ulflarsen 2. aug 2009 kl. 19:17 (CEST)

Screencasts

Det kan være aktuelt å ta opp enkle små filmsnutter av skjermbildet som viser helt basic ting, som hvordan redigere, lagre, merke for hurtigslett osv. Kan dette få en seksjon under "Foredrag", som en type "online foredrag" eller lignende? -- --Atluxity 19. apr 2009 kl. 02:13 (CEST)

Tror noe slikt kan inngå i en serie videoer med e-læring om hvordan bidra. Vi kan også lage hele foredrag, men det er vel litt mer omfattende. Det her er absolutt noe vi bør følge opp. Jeblad 19. apr 2009 kl. 02:24 (CEST)
Foundation holder på med noe lignende: Wikimedia Blog. Laaknor 20. apr 2009 kl. 18:21 (CEST)

Grupper

Jeg vil foreslå at det settes opp grupper som tar for seg forskjellige arbeidsoppgaver. Jeg har tenkt på noen grupper som kanskje kan være aktuelle og har listet opp disse under, føl fritt for å bidra til listen. -- Atluxity 19. apr 2009 kl. 02:25 (CEST)

 • Intern-dokumentasjon
  • Ta seg av hjelpe-sider o.l. på Wikimedia-prosjektene, passe på at ting er forklart på en bra måte, kanskje også lage screencasts som stemmer overens med hjelpeteksten. Oppdatere Wikimedia Norges egen wiki, og gjøre denne så bra som mulig. Ta seg av filming av arrangementer organisert av Wikimedia, osv.
 • Dokumentasjon
  • Være en ressurs dersom det skulle være bilder, film, lyd eller lignende som var ønsket til Wikimedia-prosjektene enten av prosjektene eller eksterne krefter (museer, skoler eller lignende)
  • Instruksjonsvideoer (hva er wp, hvordan brukes og skrives wp, hva er fordeler/ulemper, hvem står bak osv.osv.) for ulike grupper. Det kunne lages fler videoer tilpasset ulike grupper: En for lærere, en for bruk i undervisning, en for akademikere, en generell, en for å søke om støtte etc. Hvis det er stemning for det kunne no.wp-brukere skrive/definere innholdet, men selve produksjonen gjøres av professionelle (gjerne wp-brukere) og her kommer behovet for økonomisk støtte inn i bildet.
  • Informasjonsbrosjyre (evt. også denne differentiert til ulike målgrupper) til å dristribuere til:
   • Skoler og gymnas
   • Universiteter og høgskoler
   • Politikere
   • Støttepersoner og -bedrifter
   • Museer, sykehus,
   • Etc. samt andre interesserte privatpersoner og bedrifter
Og her tror jeg det er viktig for spesielt akademikere å fremheve at wp er mye mer kontrollert enn man først får inntrykk av. Jeg tenker på at nye brukeres bidrag kontrolleres av Patrollere, skribenter har «sine» sider under overvåking, referanser/kilder gjør det mulig relativ enkelt å kontrollere innholdet. Videre fører wp-artikler med seg at en publikasjon leses mye mer enn det ellers hadde blitt lest.
 • Treff
  • Ta seg av organisering og annonsering av sosiale treff i forbinnelse med Wikimedia-prosjekter.
Det er blitt litt dobbelt opp av sider, men i venstremargen er det en lenke «Oppgaver» som skal være en side med igangsatte oppgaver. Grupper er da knyttet til de pågående oppgavene. Jeblad 19. apr 2009 kl. 02:32 (CEST)
Aha, jeg forstår. Da tar jeg det der :) Jeg misforstod meningen med den siden. -- Atluxity 19. apr 2009 kl. 02:34 (CEST)

Donasjoner via Paypal

Jeg syntes Wikimedia Norge også skal gi muligheten for å gi donasjoner via Paypal. Enkelte syntes det er enklere enn å bruke nettbanken, og jeg syntes det er viktig å gjøre det så enkelt som mulig å gi donasjoner. -- Atluxity 21. apr 2009 kl. 20:13 (CEST)

Kassereren var raskt ute med å ordne dette. Se Donasjoner. --Nina 22. apr 2009 kl. 02:46 (CEST)

Ny nettside

Jeg foreslår at WM Norge går bort fra MediaWiki som primærnettside. Jeg tror at en mer «corporate»-look à la wikimedia.de er mer tillitsskapende for samarbeidspartnere og folk som kanskje ikke er aktive skribenter selv, men ønsker å støtte Wikimedias arbeid. For å sette det på spissen: denne styrepresentasjonen gir et svært mye bedre inntykk enn denne, der man i sistnevnte kommer til blant annet denne lite informative presentasjonen når man trykker på et styremedlems navn.

En wiki vil likevel være et naturlig samarbeidsverktøy for Wikimedia Norge, men jeg foreslår da at denne wikien videreføres som en intern-wiki for organisasjonens styre og medlemmer, der kun medlemmene har lese- og skrivetilgang. Så kan man bruke denne til å kladde på dokumenter til hovednettsiden, og til å koordinere interne prosjekter. --Kjetil_r 28. apr 2009 kl. 10:04 (CEST)

Når vi får tid, ansatte og penger er det mye som kan gjøres, så kommer tid kommer råd. --Nina 29. apr 2009 kl. 00:46 (CEST)
Godt svar ;-) --Kjetil_r 29. apr 2009 kl. 01:23 (CEST)
Ser det nevnes min brukerside. Jeg har prioritert andre oppgaver innenfor Wikimedia Norge og for meg selv siste dagene, men dette er jo en wiki, det er jo bare å ta pennen fatt Kjetil. Min brukerside må du gjerne ta for deg :) 85.19.118.38 29. apr 2009 kl. 01:36 (CEST)
Done ;-) --Kjetil_r 29. apr 2009 kl. 08:04 (CEST)
Nice! 29. apr 2009 kl. 08:12 (CEST)
Jeg kommer ikke til å prioritere å bruke noe annet enn en wiki. Grunnen er at vi ikke bare skal fremstå på en gitt måte, det vil si mer eller mindre «corporate», men at vi skal formidle tro på produktet. Jeblad 2. mai 2009 kl. 12:05 (CEST)Svar[svar]
Så du mener at Wikimedia Tyskland ikke formidler tro på produktet sitt? --Kjetil_r 2. mai 2009 kl. 21:10 (CEST)Svar[svar]
Hvis du selger et konsept basert på en wiki, og du ikke selv er villig til å bruke løsningen, så formidler du ikke tro på produktet. Jeblad 4. mai 2009 kl. 16:26 (CEST)Svar[svar]
Jeg tror det er greit å bruke mediawiki, men den kan settes opp en del bedre enn den er gjort per nå. -- Atluxity 19. mai 2009 kl. 23:34 (CEST)Svar[svar]

Undersøkelse - bruk av Wikipedia i skolen

Med basis i tilsvarende svenske undersøkelser (svenske gymnasiasters bruk av Wikipedia og svenske gymnaslæreres bruk av Wikipedia) foreslår jeg at Wikimedia Norge søker midler til å gjennnomføre en tilsvarende undersøkelse i Norge.

Vi vet at Wikipedia brukes massivt i skolen, men av flere grunner er det viktig å få dokumentert dette, ikke minst hvor mye de norske utgavene brukes (samisk, nynorsk og bokmål/riksmål) kontra engelskspråklig og andre språkversjoner. I Sverige var det regionalbibliotek i Stockholm som betalte for undersøkelsen, hvem som kan tenkes å dekke det her vet jeg ikke, men andre har kanskje oversikt over hvem som kan ha interesse for kunnskap om dette. Ulflarsen 1. mai 2009 kl. 15:55 (CEST)Svar[svar]

Et prosjekt jeg absolutt mener vi bør gjennomføre, ja (men nå elsker jo jeg alt av tall og statistikk). Skal sørge for at det blir diskutert på neste styremøte. Laaknor 1. mai 2009 kl. 16:44 (CEST)Svar[svar]
Vi har hatt noen møter om Wikipedia Akademi, arbeidet for å få noen samarbeidsparter og såvidt begynt med å tenke gjennom hvordan dette kan gjennomføres. Jeg tror at vi skal konsentrere oss om å få til dette først og da trengs det finansiering som det må søkes om, muligens fra de samme som vil måtte finansiere en slik undersøkelse I neste omgang kan vi konsentrere oss om andre prosjekter, og da kan dette bli aktuelt. --Nina 1. mai 2009 kl. 23:56 (CEST)Svar[svar]
Jeg ser av Ninas svar at et slikt prosjekt ikke prioriteres nå. Jeg tror imidlertid både at det kan være svært nyttig med en slik undersøkelse og at det er gjennomførbart og vil derfor forsøke å få det til på egen hånd. Ulflarsen 2. mai 2009 kl. 14:59 (CEST)Svar[svar]
Jobben min gjør en årlig spørreundersøkelse ungdoms bruk av nettet til digitale læremidler og utdanningsinformasjon. Jeg skal mase på for å presse inn noen ekstra spørsmål om de mest brukte nettstedenes fortrinn/svakheter og tillit i neste undersøkelse. H@r@ld 17. feb 2010 kl. 00:28 (CET)
Kjempefint! --Nina 17. feb 2010 kl. 17:32 (CET)

Arrangere noe i forbinnelse med Eurovision09

Nå som Eurovision skal arrangeres i Norge kommer det til å komme en del utenlandske til landet, det kunne kanskje være en ide om Wikimedia Norge arrangerte noe i forbinnelse med dette? -- Atluxity 19. mai 2009 kl. 23:36 (CEST)Svar[svar]

Tanken er god, men jeg tror det vil bli vanskelig å få oppmerksomhet da det er veldig mye som skjer. Jeg husker ennå finalen i Bergen med laksebord på Torgallmenningen og skihopp i bakken nedenfor Johanneskirken med snø fraktet fra Finse i 20 varmegrader. Om vi hadde et samarbeid med en platebutikk i forbindelse med platesignering ville vi kanskje bli sett, men noe eget arrangement har jeg liten tro på. Det vil koste mer enn vi kan få tilbake i form av oppmerksomhet. --Nina 19. mai 2009 kl. 23:50 (CEST)Svar[svar]
Kanskje om vi snur litt på det og presenterer Wikipedia som en mulighet til å bli profilert, istedenfor at vi profilerer oss. Men hvordan gjør vi det? Jeblad 24. mai 2009 kl. 00:12 (CEST)Svar[svar]
Nå tror jeg dere tenker litt for stort på det. Jeg tenkte ikke på noe stort arrangement for å profilere oss, men å samle de som allerede vet hva wikimedia er. De som er wikimedia-brukere og har lyst til å treffe de norske wikimedia-folka. -- Atluxity 7. jun 2009 kl. 22:26 (CEST)
Om du ønsker å lage et treff i Oslo i forbindelse med Eurovision09 som ikke krever noen økonomiske- eller resursmessige midler så er jeg selvsagt positiv til dette. Jeg vil bare ikke binde opp styrets ressurser i for mange prosjekter. Vi bør satse på noen prosjekt og å gjennomføre dem på en god måte. --Nina 8. jun 2009 kl. 13:08 (CEST)

Anonyme bidrag

Skal vi slå av anonyme bidrag? Det ser ut som om dette skaper større problemer enn fordeler. Så lenge det er åpent å registrere seg så bør det være uproblematisk. Ved at folk registrerer seg så blir det tydeligere hvem som står bak forskjellige forslag. Jeblad 27. mai 2009 kl. 05:07 (CEST)Svar[svar]

Støttes. -- Atluxity 7. jun 2009 kl. 22:27 (CEST)

Best practices in public outreach

På meta legges det nå ut en serie artikler om Best practices in public outreach. Vel verd å leses. Jeblad 2. jun 2009 kl. 08:29 (CEST)

NTB sin nyhetskalender

Notisen er postet på Torget, Samfunnshuset og Desken

Wikimedia Norge har vært i møte med NTB (Norsk Telegrambyrå) og fått presentert deres «Nyhetskalender». Dette er en oversikt over hendelser som strekker seg flere år fremover i tid. En kalender er viktig for å kunne være på stedet når noe skjer, spesielt om en vil ta bilder av hendelsen. Tilgang vil komme på rundt 200/mnd for hver bruker vi gir tilgang, og dette må enten dekkes av oss eller av brukerne. Det er ikke aktuelt å gjøre en republisering av kalenderen i dette prosjektet, det er en tjeneste som de aktive skribentene kan bruke for å få oversikt over fremtidige hendelser. Er det tilstrekkelig interesse for noe slikt? Finner vi sponsorer så kan det bli aktuelt å gi enkelte brukerer fri tilgang, for eksempel aktive skribenter på WikiNytt. — Jeblad 15. aug 2009 kl. 12:26 (CEST)

Jeg var selv med på møtet, og er svært positiv til et slikt iniativ! --Flums 16. aug 2009 kl. 23:03 (CEST)

Peker til Storbritannia på venstre side peker til uk på wikipedia

Den bør fjernes da [uk.wikipedia.org] ikke har noe med Storbritannia å gjøre :-). Hvor kan dette fjernes? Nsaa 15. aug 2009 kl. 13:41 (CEST)

I dette tilfellet er lenken feil, men lokalavdelingen er korrekt. Jeblad 16. aug 2009 kl. 01:51 (CEST)

Forholdet til Wikimedia Foundation

Er ikke Wikimedia Norge så annerkjent av Wikimedia Foundation at Wikimedia Norge er verdig en plass på http://wikimediafoundation.org/wiki/Kontakt_oss ? --79.160.6.40 21. aug 2009 kl. 21:17 (CEST)

Ingen har huska på å legge det til, ikke verre enn det – men takk for tipset. Jeblad 21. aug 2009 kl. 23:45 (CEST)

Skattefradrag for donasjoner

Vet at mange store organsisasjoner rapporterer donasjoner til skattemyndighetene slik at skattefradrag oppnås automatisk for giver. Kunne dette vært en idé for wikipedia norge?

Tenker på at julen er en populær tid for donasjoner og at wikipedia etter min mening er et av de mest effektive hjelpetiltak, ved å gjøre kunnskap tilgjengelig for veldig mange også i u-land. Og med minimale kostnader.

Hvis noe slikt er mulig kan det spres videre i en epost aksjon. -- Dette innlegget ble ikke signert, men skrevet av 129.240.46.211 4. des 2009 kl. 11:15

God ide, ihht denne artikkelen så må organisasjonen tilfredstille visse krav og i såfall kan man gi minium 500 og inntil 12 000 kroner. Kravene som må tilfredstilles finnes på disse sidene til Skatteetaten. Ut fra en rask gjennomlesning så virker det som Wikimedia Norge tilfredsstiller kravet og følgelig kan komme på listen over organisasjoner en kan gi skattefritt til. mvh - Ulflarsen 4. des 2009 kl. 12:07 (CET)
Kanskje du Ulf kunne tatt kontakt med Skatteetaten og prøve å få dette avklaret? --85.164.193.196 4. des 2009 kl. 19:11 (CET)
I følge denne forskriften fra Skatteetaten må foreningen søke om forhåndsgodkjennelse for å komme på listen over organisasjoner som kan motta gaver skattefritt:
"Det er skattekontoret som tar stilling til om mottakeren tilfredsstiller vilkårene for å motta gave med fradragsrett for giveren. Forhåndsgodkjennelsen sendes Skattedirektoratet, som hvis det ikke har innvendinger, fører organisasjonen opp på listen over godkjente organisasjoner."
Wikimedia Norge må altså søke skatteetaten, men det virker på meg som vi bør kunne kvalifisere til dette. Dersom styret i Wikimedia Norge ønsker det så kan jeg godt ta en innledende kontakt med skatteetaten for å finne ut av hvordan man konkret søker, dvs hva slags søknadsskjema, underliggende dokumentasjon som kreves osv. mvh - Ulflarsen 5. des 2009 kl. 10:44 (CET)
Dette har jeg styrt litt med mht søknad om det samme for FriBit. Det var etpar stipulasjoner som må være oppfylt før man kvalifiserer til skattefradrag som vi ikke oppfylte.
 • Vedtektene må spesifisere hva som skjer med overskytende midler ved oppløsning av organisasjonen, de kan ikke falle i private hender igjen (for å unngå skattesnyting). Dette er en smal sak å endre hvis man ikke har det allerede.
 • Aktivitetene kan ikke være hovedsakelig i Oslo.... Dette skjønte jeg overhodet ikke, men det var det de sa. Jeg kan finne brevet og legge det ut hvis dere vil.
Mao det er litt styr å bli forhåndsgodkjent for skattefritak. Dessuten er det også en prosess som må på plass før det kan bli slik at giver opplyser sitt personnummer til Wikimedia, og dere rapporterer donasjonen til skattefuten. Komplisert, men verdt det.Gnurkel 7. jan 2010 kl. 12:03 (CET)
FriBit vil antakelig komme inn under reglene for donasjoner til vitenskapelige organisasjoner, dvs forskning og denslags pga arbeidet med klareringsmodellen. Jeblad 8. jan 2010 kl. 03:04 (CET)
Noen som har jobbet videre med denne? Det kunne vært fint om det samtidig ble laget en form for "dokumentasjon" på hva en må gjøre. Er sikkert mange andre som kunne tenkt seg det samme for diverse gratis-løsninger på nettet :-)
Som jeg har skrevet over så kan jeg sjekke det ut med skatteetaten, men jeg har ikke hørt noe fra styret i Wikimedia Norge om saken og antar derfor at mitt forslag ikke har interesse. Ulflarsen 14. des 2009 kl. 14:39 (CET)
Forslaget har interesse så Ulf må gjerne arbeide videre med dette. Det er en del å gjøre og vi er glade for slik avlastning. --Nina 14. des 2009 kl. 23:50 (CET)

Jeg har nå ringt Skatteetaten, de skal sjekke og ringe tilbake og jeg har også sendt en e-post med spørsmål om saken, og satt styret cc på den. Her er forøvrig listen over organisasjoner en kan gi skattefritt til, det er altså denne listen Wikimedia Norge må søke Skatteetaten å komme med på. Jeg skal informere videre så snart jeg får svar fra Skatteetaten. Ulflarsen 16. des 2009 kl. 12:02 (CET)

Da tror jeg at jeg har fått den nødvendige informasjon.

Styret må søke det lokale skattekontor om slikt fritak, vise til den eller de punktene hvor en anser at en fyller kravene og legge med vedtekter for foreningen. Hun jeg snakket med anslo behandlingstiden til 2-3 uker. Jeg kan eventuelt utarbeide et forslag til brev til skatteetaten som styret ved styrets leder da kan sende. Ulflarsen 16. des 2009 kl. 14:57 (CET)

For ordens skyld vil jeg nevne at jeg har utarbeidet et utkast til en søknad, det ligger nå hos styret som må sende det til skatteetaten - forhåpentligvis vil det da fra 2010 være mulig å gi penger skattefritt til Wikimedia Norge. mvh - Ulflarsen 30. des 2009 kl. 10:40 (CET)

Det ligger som punkt til neste styremøte: Styremøte 2010 – 20. januar. Et problem er at det kom tydelige signaler fra nettsamfunnet om at de ikke ønsker innsamlingsaksjoner da noen ønsket å støtte oss, og at dette er gaver som gies ved slutten av året da en ser om det er økonomisk mulig. Vi vil da ikke kunne informere om dette da det alltid er en innsamlingsaksjon sentralt på denne tiden. Gaver til Wikimedia Fundation vil ikke komme inn under dette fritaket, bare til Wikimedia Norge ut fra det lovverket vi har i Norge. --Nina 30. des 2009 kl. 13:43 (CET)
Jeg tror ikke det fremgikk helt tydelig om det var lov/ikke lov ifht. Foundation, men ser man på de.wps forside ser det jo ut til at det er lov siden de også viser til både tysk, sveitsisk og østerriksk wikimedia. Mvh Prillen 30. des 2009 kl. 16:43 (CET)
Jeg oppfattet nettsamfunnet på WPNO som negativ til å bruke Wikipedia som kanal for Wikimedia Norge og tar dette til etterretning da vi ikke ønsker å være i utakt med nettsamfunnet, vi jobber jo for det, ikke mot det. --Nina 30. des 2009 kl. 19:41 (CET)

Jeg ser ikke noe problem ved å kjøre innsamlingsaksjon eller medlemsverving for Wikimedia Norge på nettsidene til Wikipedia - det bør være helt uproblematisk. Det eneste problemet - som jeg påpekte, var at det ikke kan kjøres samtidig med innsamling til Wikimedia Foundation. Når den er over så må Wikimedia Norge svært gjerne kjøre både innsamling og medlemsverving via banner fra nettsidene til Wikipedia på bokmål/riksmål og sikkert også fra andre prosjekter. Ulflarsen 31. des 2009 kl. 14:20 (CET)

Jeg synes i alle tilfeller en slik søknad skal sendes, så har man den nødvendige klareringen på plass, om/når det eventuelt blir aktuelt. Så slipper man et skippertak da. sånn om søknaden allerede er skrevet osv.
-- ALindrupsen

Donasjonsgavekort

Ref Gnurkels innlegg på digi.no-debatten: mulighet til å gi fysiske gavekort med "du har støttet Wikimedia Norges innsats for fri kunnskap". Laaknor 7. jan 2010 kl. 11:18 (CET)

Gnurkel har mange gode forslag. Vi burde absolutt prøve dette, og gjerne før neste jul! Jeblad 17. feb 2010 kl. 23:47 (CET)

Medlemskap Frivillighet Norge

Frivillighet Norge er en paraplyorganisasjon for frivillige, ideelle organisasjoner i Norge. Det virker som det kan være flere gode grunner for Wikimedia Norge til å melde seg inn her. Styret bør se på saken og eventuelt sende en søknad. Ulflarsen 17. feb 2010 kl. 18:08 (CET)

Det vil koste 500 kr. året så det må nok styrebehandles.--85.166.63.95 17. feb 2010 kl. 18:47 (CET)
Det er flere slike paraplyorganisasjoner som gjerne vil ha oss som medlem, antakelig må vi prioritere utfra deres mulighet til å gi et positivt bidrag til vår sak. Jeblad 17. feb 2010 kl. 23:50 (CET)

Det ser ut som Frivillighet Norge er den sentrale organisasjon for frivillige organisasjoner og som det offentlige forholder seg til, et medlemskap burde derfor også være av interesse for Wikimedia Norge. Ulflarsen 24. feb 2010 kl. 08:09 (CET)

Frivillighet Norge er av interesse, men vi må ta dette opp på styremøte og diskutere det der. Vi må også se hva vi har av midler og ut fra dette bestemme hvor vi skal tegne medlemskap. Forslaget er notert og dette vil bli tatt opp igjen senere. --Nina 24. feb 2010 kl. 12:52 (CET)

Til styret: Siste melding fra styreleder forslaget er notert og dette vil bli tatt opp igjen senere er forbilledlig og akkurat hva en som fremmer et forslag forventer å høre. Det er helt innlysende at en organisasjon ikke kan "hoppe på" allverdens forslag, dels fordi man må prioritere og dels fordi ting koster penger. Men kommentaren fra Jeblad er lite konstruktiv, fordi: Han skriver ikke noe om at det skal behandles, tvert imot virker han som å avvise det uten behandling, noe som fra forslagsstiller virker negativt. Hva er hensikt med å foreslå om en sak ikke en gang behandles, eller diskuteres saklig? Jeblad gir f.eks ikke noen tilbakemelding om hva slags andre paraplyorganisasjoner som kan være aktuelt - det burde være et minimum ved en slik avvisning.

Igjen - honnør til styreleder Nina for å en forståelig og konkret tilbakemelding! Ulflarsen 24. feb 2010 kl. 19:22 (CET)

Jeg har hverken avvist eller godtatt ditt forslag, jeg har sagt at det finnes flere organisasjoner som vektlegger flere forskjellige forhold og at vi må prioritere utfra deres mulighet til å gi et positivt bidrag til vår sak. Det er ikke slik at jeg kan instruere styret om hva det skal mene, medlemmer av styret gjør seg opp en mening på fritt grunnlag. Fordi mesteparten av arbeidet blir gjort av styret må styrets medlemmer fange opp de sakene de ønsker å ta videre. Hvis ingen har mulighet til å jobbe med et forslag så blir det rett og slett ikke gjort noe med saken. Denne saken er diskutert helt flyktig, men såvidt jeg husker er det uklart hva vi kan oppnå med et medlemsskap. Det er ikke alltid det er heldig «å bare være medlem», vi bør også markere oss. Det er fint at du kommer med forslag, men som sagt så kan jeg ikke forskuttere hva styret mener eller om noen vil ta forslaget videre. Jeblad 6. mar 2010 kl. 10:24 (CET)
Jeblad skriver: "Det er flere slike paraplyorganisasjoner som gjerne vil ha oss som medlem, antakelig må vi prioritere utfra deres mulighet til å gi et positivt bidrag til vår sak". Hvilke andre paraplyorganisasjoner vil ha oss som medlem? Meg bekjent er Frivillighet Norge den sentrale organisasjon for foreninger av vår type og tydeligvis også den foretrukne samarbeidspartner for det offentlige. Forøvrig fastholder jeg at jeg anser styreleders kommentar som forbilledlig, slik skal det gjøres, om en ønsker forslag fra bidragsytere til styret i WMNO. Ulflarsen 8. mar 2010 kl. 17:02 (CET)

Forum for å diskutere felles målsettinger og problemer for eiere og brukere av wikier

Det har vist seg at det er en betydelig interesse for et felles forum hvor en kan diskutere felles målsettinger og problemer for eiere og brukere av wikier. Typiske eksempler er formulering av forskningsprosjekter slik at de får gyldighet for flere aktører, utviklingsprosjekter hvor vi har felles ønsker med høyskoler og universiteter og så videre. Et forum foreslår jeg blir satt opp som en arkivert mailingliste hvor deltagerne har innsyn i arkivet slik at diskusjoner kan brukes som underlag i kravspesifikasjoner. Jeblad 18. mar 2010 kl. 00:19 (CET)


www.wikipedia.no

Laaknor har skrive:

"Styret i Wikimedia Norge skal prøve å få satt opp en arbeidsgruppe som kan komme med et forslag til hvordan siden kan brukes. Hvis noen mener de har noe spesiell kompetanse som kan være viktig i et slikt prosjekt (grafisk/web design, koding, idéutvikling, el.l.), eller har noen de gjerne vil ha med i prosjektet, så send meg gjerne en epost med begrunnelse, så kommer vi til å se på det på styremøte i desember. Laaknor 11. november 2009 kl. 10:30 (CET)"

Det har fleire gongar vore foreslått at ein skal nytte wwww.wikipedia.dk som mal. [2], [3]

Eg meinar dette bør stå på Wikimedia sine sider også!

Derfor har eg følgjande forslag:

 1. Wikimedia Noreg sørger for at www.wikipedia.no vert ein felles norsk portal.
 2. Inntil ein betre løysning kjem på plass skal Wikimedia Noreg innføre www.wikipedia.dk si løysing med søkeknapp på dei språk Wikimeda Noreg vel, inkludert bokmål/riksmål, nynorsk og samisk.

-- Hogne 28. nov 2009 kl. 13:07 (CET)

Jeg støtter Hognes forslag, ingen saklig grunn til å vente med å innføre dansk løsning. Om man så etterpå finner noe bedre, så er det bare å endre til den etterpå. Denne saken er overmoden for en løsning og min oppfatning er at det virker som en stemoderlig behandling av nynorskversjonen av Wikipedia. Ulflarsen 28. nov 2009 kl. 17:40 (CET)
En av motforestillingene mot den danske løsningen har vært at dette er en veldig viktig lenke og at den danske løsningen vil gjøre at en forandrer bokmerker og ikke bruker denne inngangen. En vil gå direkte til den språkutgaven en skal til og siden vil ikke bli brukt. Det er foreslått en løsning som viser innhold fra alle utgavene som oppdateres. Jeg tror det kan være fornuftig å vente litt til dette er ferdig. Men vi bør prøve å få dette arbeidet ferdig så snart som mulig. Jeg er helt enig med at denne siden skal være en felles portal, men helst av en slik kvalitet at brukerne velger denne. --Nina 28. nov 2009 kl. 18:19 (CET)
Laaknor ser på alternativer i henhold til vedtak i styret. Vedtaket på [Styremøte 2009 – 4. november styremøte 4. november] for sak 5 (portalprosjektet) var «Vi bør se på å utnevne en komité til å jobbe med dette. Lars Åge ser på et forslag til medlemmer til neste styremøte.» Neste styremøte var satt opp 19. november, men ble utsatt til 25. november. Laaknor var ikke tilstede på dette møtet og saken ble utsatt. Det finnes et arbeidsutkast på en løsning som er delvis implementert og hvor det også har vært møter med aktører som vil levere underlagsdata. Hvorvidt dette arbeidet blir videreført er uvisst, det er opp til Laaknor og komitéen. Jeg vil tro at det er lite sannsynlig at styret kommer til å bifalle løsninger som ikke har støtte i alle aktuelle prosjekter under Wikipedia-paraplyen. Det er nok heller ikke ønskelig å forskuttere vedtak og gjennomføre endringer forut for en slik komités arbeid. Jeblad 28. nov 2009 kl. 18:25 (CET)

Dette har tatt noen år - og kommmer til å ta noen år. Det er helt greit, ta den tiden som trengs, men i mellomtiden bør wikipedia.no settes opp tilsvarende den danske siden, det vil være mest rettferdig for de tre språkversjonene som spesielt benyttes i Norge, dvs samisk, nynorsk og bokmål/riksmål. Ulflarsen 8. mar 2010 kl. 17:05 (CET)

Å bare sette opp noe midlertidig, når problemet er å få aksept til å gjøre endringer hjelper lite. Her må man ta tiden til hjelp og lage et grundig og godt forslag som kan få aksept blandt alle/flertallet av aktive bidragsytere på alle språkprosjektene. Beklageligvis har det vært dårlig med tid på min side, slik at jeg ikke har kunnet prioritere prosjektet, men jeg tror jeg skal greie å prioritere hvis jeg bare blir frisk (har liggi på sykhus de siste dagene). Laaknor 12. mar 2010 kl. 22:09 (CET)
Først av alt: God bedring! Dernest: Dersom ein skal få full semje før ein gjer noko, er det fare for at ingen av oss får oppleve dagen da portalsida fungerer slik ho bør. Lag først eit minste felles multiplum, og gjer sida betre etter kvart. Dersom vi ikkje greier lage ei slik side innan rimeleg kort tid, vil eg foreslå ei ordning der www.wikipedia.no annakvar veke peikar til bokmålswiki, annkvar veke peiker til nynorskwiki. Meiningslaust? Ja, visst. Man kanskje det kunne provosere fram ei løysing? --Knut 14. apr 2010 kl. 17:50 (CEST)
Jeg har kommet litt videre på prosjektet, og tror jeg har en god løsning på hvordan det kan gjennomføres, men kommer til å ta det videre på første styremøte etter årsmøtet før jeg offentliggjør detaljene (greit å høre med en liten gruppe i styret om jeg er gal før jeg annonserer det offentlig ;) Laaknor 14. apr 2010 kl. 17:55 (CEST)
Lars Åge overtok dette fra Philip som ikke hadde tid til å følge opp. Lars Åge postet deretter en notis på nynorsk Wikipedia, men utover dette har det ikke skjedd noe. Det finnes en skisse på en løsning som jeg skrev for over et år siden på fellessøk i prosjektene. Utover denne skissa er det meg bekjent ikke gjort noe. Jeblad 19. apr 2010 kl. 11:34 (CEST)
Har du lenkje til skissa? --Eirik 19. apr 2010 kl. 11:56 (CEST)
Dokumentet ligger på Fellesportal for søk på Wikipedia, det var tidligere bare publisert internt. Det har vært møter med NTB for å bruke datagrunnlag fra dem for å lage oversikten som fremvises når en først kommer inn på siden. Jeblad 19. apr 2010 kl. 14:44 (CEST)

Det nå snart gått nok et år uten at noe har skjedd. Mens vi venter på den ultimate løsningen så bør vi endre wikipedia.no til en enkel penkerside, slik danskene har gjort det her. Dette bør gjøres nå og jeg går ut fra at det ikke tar mer enn et minutt å ordne denne saken. Noe annet enn det er trenering og mangel på støtte og respekt overfor vårt søsterprosjekt på nynorsk. Så la oss få en orden på denne saken, det går faktisk ikke an at wikipedia på bokmål/riksmål fortsetter å kreve dette domenet, som vitterlig bør deles. Ulflarsen 3. des 2010 kl. 21:01 (CET)

Jeg er enig, muligheten for å få på plass noe enda bedre en gang i fremtiden bør ikke hindre oss i å ta et helt enkelt grep nå og få på plass en helt kurant løsning. Hvis et fortsatt ikke skjer noe: Kan det være en mulighet å få et vedtak på det på årsmøtet, og gi en enkeltperson valgt på årsmøtet fullmakt til å gjøre endringen? Da tror jeg ting kan gå relativt fort. Hilsen Kjetil_r 5. des 2010 kl. 14:08 (CET)

Det ser ikke ut som det skjer noe i denne saken, jeg kommer derfor til å fremme et forslag til årsmøtet om det, såvidt jeg har forstått så er det WMNO som sitter på domenet og som da kan bestemme bruken av det. Jeg kommer til å utforme et forslag hvor WMNO snarest mulig, og senest innen et døgn etter vedtaket, pålegges å legge over domenet fra å peke til no.wikipedia.org til en felles side tilsvarende den man har på dansk. Ulflarsen 29. des 2010 kl. 16:29 (CET)

Problemet har ikke vært mangel på at noen har lyst på et vedtak, men at noen har lyst og mulighet til å faktisk lage den siden. Jeg har flere ganger etterlyst flere som kan bidra til prosjektet, uten å få noe særlig respons. Personlig er jeg fargeblind og design/fargesammensetning rører jeg av prinsipp ikke (etter at noen begynte å klage om behov for psykolog etter å ha sett en side jeg har designet). Den danske siden bør ikke brukes direkte uten å gjøres om, da vi har 3 språk vi ønsker å fremheve, og ikke 4 som danskene bruker. Laaknor 3. jan 2011 kl. 19:19 (CET)
Om det er slik eller så, uansett må vi få en orden på denne saken og jeg vil bidra hva jeg kan. Det blir fremmet et forslag til årsmøtet, teksten blir anslagsvis som følger:

Bruk av domenet wikipedia.no

Domenet wikipedia.no peker i dag til no.wikipedia.org. Dette impliserer at Wikipedia på bokmål/riksmål er «Wikipedia på norsk».

Med tanke på at det eksisterer tre ulike språkversjoner av Wikipedia rettet mot Norge – samisk, nynorsk og bokmål/riksmål, så er eneste rimelige løsning at wikipedia.no peker til en felles side for disse tre, tilsvarende løsningen som er brukt for wikipedia.dk.

Årsmøtet i Wikimedia Norge pålegger derfor foreningens styre å snarest, og senest to uker etter årsmøtet, implementere en portal etter modell av den danske løsningen så domenet wikipedia.no blir en felles ressurs for alle de tre språkversjonene rettet mot Norge. Styret, eller den styret utpeker til å gjøre arbeidet, står fritt til å etter behov legge til lenker til Wikipedia-utgaver på minoritetsspråk brukt i Norge og andre språk som kan være av spesiell interesse for et norsk publikum.


Med et slikt vedtak i bunn så bør det være mulig å få gjennom at wikipedia.no blir en pekerside, til nytte for alle Wikipedias prosjekter som benyttes i Norge. Ulflarsen 11. jan 2011 kl. 07:28 (CET)
Takk, Ulf, for eit godt framelgg, som eg gjerne vil stille meg bak. --Knut 3. feb 2011 kl. 22:38 (CET)

forslaget er nå formelt fremmet for Wikimedia Norge og vil bli behandlet på førstkommende årsmøte 9. april. mvh - Ulflarsen 15. feb 2011 kl. 19:11 (CET)

I framlegget til Ulf Larsen og Kjetil Ree (http://no.wikimedia.org/wiki/Årsmøte_2011#Bruk_av_domenet_wikipedia.no) vert det nemnt "tre ulike språkversjoner av Wikipedia rettet mot Norge – samisk, nynorsk og bokmål/riksmål". Dette tykkjest vera eit mykje turvande framlegg, men i framlegget på http://portal.wikipedia.no/ for korleis ein slik portal kan sjå ut er engelsk teke med. Engelsk er eit framandspråk i Noreg og høyrer ikkje heime på denne portalen. Skal ein ha med engelsk må ein òg ta med fransk, tysk og russisk. Eg rår til at portalen ikkje vert kludra til men språk som ikkje vert nytta i Noreg. Ein finn likevel desse språka i venstre marg. Sigmundg

Samisk Wikipedia

Det finnes et dokument som beskriver forutsetninger som må på plass for at prosjektet på samisk wikipedia (tidligere Revitalisering av Wikipedia på nordsamisk). Hva dokumentet heter og hvor det ligger husker jeg ikke, jeg har nokså begrenset tilgang til dokumentene som ble skrevet under tidligere styrer for Wikimedia Norge. Noe av dette er beskrevet under «Basisartikler», men da nokså overfladisk.

Samisk Wikipedia er et prosjekt som sliter med flere problemer. Ett av disse er få skribenter, noe som er den direkte årsaken til at konkurranser ble valgt som en løsning under styret i 2008-2009 og senere videreført av styret i 2009-2010. Det var tenkt som en løsning som skulle sikre at skribenter i større grad ble på prosjektet om de kom innom. Nettopp dette «innom» er et problem. For at noen skal komme innom så trengs det en «attraktor», det er mulig å få folk til å komme innom ved å reklamere i aviser, men svært få av disse har et reelt behov for å skrive på prosjektet. Det trengs med andre ord en annen modell.

Konkurranser har et par iboende problem; de forutsetter at det finnes folk som kan drive konkurransene og de forutsetter at det finnes mange nok interesserte til at konkurransene blir reelle. Begge deler feiler på samisk Wikipedia slik situasjonen er nå. Det gjør at bidrag faller i kategorien «tilfeldige inntekter», dermed kan ikke konkurransemodellen brukes og administrasjonsarbeidet øker (eksploderer). Det finnes ingen enkle og elegante metoder for å unngå dette.

For å få folk til å komme «innom» er det en enkelt ting som er viktigere enn noe annet – synlighet. Vi ønsket å øke synligheten til prosjektet forut for konkurranser. Nå kjøres det kun konkurranser. Vi ønsket å bruke stubber om geografiske objekter til å trekke opp synligheten til samisk, eller som det står i dokumentet om revitalisering av samisk; målet med denne artikkelproduksjonen er ikke å lage artikler med stor og omfattende tekst, men å produsere et tilstrekkelig antall artikler som har tilstrekkelig omfang til å gi synlighet til nettstedet. Sentralt i dette er at vi ved å øke mengden krysslenking med andre prosjekter på Wikipedia trekker samisk opp på søkemotorenes trefflister.

Basisartikler om geografi ville for en veldig stor del bli produsert utfra script, hvor underlagsdata ble hentet fra de andre nordiske prosjektene. Disse artiklene ville være stubber utfra definisjonen på bokmålsutgaven og spirer slik det er definert på nynorsk. På dette prosjektet ville de derimot danne kjernen i det som ville plassere nettstedet på søkemotorenes første treffside. Slike artikler ville omtale breer, vann, fjell, fjorder, fergesteder, elver, fosser, øyer, bygder, grender, tettsteder, byer, fyr, turisthytter, verneområder og lignende med samiske navn og med korrekt språk, eksterne kilder og ikke minst med iw-lenker.

Det ble også diskutert om vi kunne bruke billedmateriale for å oppnå større fokus på artiklene. Det er kommet en løsning for «Global filbruk» som viser hvilken prosjekter som bruker bildet. Denne løsningen forsterker rankingen til artiklene, ikke bare på samme vis som iw-lenking for denne kan oppfattes som systematisk symmetrisk intern lenking, men ved at den fremstår som en asymmetrisk lenking.

Det er også andre metoder for å oppnå asymmetrisk lenking, men noen av disse er fjernet fra de aktuelle prosjektene. Det er imidlertid verd å vurdere om en kan lage alternativer som går via andre nettsteder. En aktuell løsning er å opprette en egen prosjektblogg på Origo hvor det lenkes til nye konkurranseartikler.

I tillegg til basisartikler om geografi så bør det på plass noen sentrale leksikonartikler, gjerne kalt «Standardartikler». Det finnes noen lister over slike på Meta, men selv om disse virker tilforlatelig som utgangspunkt så er arbeidet med å oversette disse nokså stort og uoverkommelig. Det ble vurdert å knytte konkurranser opp mot disse, men utfra resultat i andre konkurranser ble det konkludert med at det var mer hensiktsmessig å la skribenter velge sitt materiale selv uten noen føringer.

Skal konkurranser fungere så må konkurransen være synlig. Det hjelper ikke at en omtaler en pågående konkurranse om det ikke er synlig hvordan en ligger an. En får ikke oppmerksomhet om en konkurranse, en skaper oppmerksomhet. Hvem har vunnet eller tatt en bounty. Når en skribent oppnår en utbetaling så er det en mulighet for å vise andre hva som foregår. Motsatt så indikerer manglende informasjon at konkurransen ikke fungerer. Dette er som en vekt hvor negativ eller manglende informasjon kan veie ut de effektene som ellers kan oppnås.

De beskrevne tiltakene vil bare i begrenset grad kunne motvirke det mest fundamentale problemet; språkgruppen er for liten til at det er mulig å få det nødvendige antall skribenter involvert. Det har vist seg at de fleste prosjekter går mot en nokså hard grense for antall involverte. Dette er nærmere beskrevet i Nettdugnad: Utviklingstrekk i skribentmassen på Wikipedia, hvor det vises til at modellen indikerer at antall involverte samer er på 1,36 til 3,4 brukere og hvor vi finner at det er 3,7 brukere i gruppen utfra Zachtes statistikker. Både estimerte tall og tall fra statistiske analyser er nokså tett på det forventede. Ved å introdusere pengepremier i form av konkurranser og bounties så kan vi drive tallene noe i vår favør, men dramatiske endringer er nok vanskelig å oppnå.

Noe av forholdene som er beskrevet ovenfor kan brukes for å oppnå bedre resultater, uten at jeg tror det er mulig å oppnå dramatiske effekter. Nettsamfunnet er nok for lite, og det er nok vanskelig å skape noe stort og levende nettsamfunn uten at flere forutsetninger endres betydelig. Jeblad 28. okt 2010 kl. 18:19 (CEST)

Årsmøte 2011

Har hørt at styret går inn for årsmøte i april 2011. Dette vil gjøre at et nytt styre vil få like store problemer som det sittende og de foregående med å gjøre seg kjent med arbeid utenfor den hjemlige skjærgården. Jeg vil derfor sterkt råde styret til å finne en tidligere dato, fortrinnsvis burde årsmøtet være avholdt i månedskiftet februar/mars. Vedtektene sier i § 4 Årsmøtet at «[…] Ordinært årsmøte i Wikimedia Norge avholdes årlig innen utgangen av april. […]». Det vil si at årsmøtet kan holdes i april, men at det ikke avholdes i denne måneden. Flere konferanser og seminarer går i mars/april, ikke minst Wikimedia Conference fra 25. til 27. mars, og selv om det sikkert ville være spennende for sittende styre å reise på dem så er nok slikt noe som er viktigere for påtroppende enn avtroppende styre. Jeg vil derfor foreslå at neste års årsmøte avholdes ikke senere enn første uka av mars.

Gjennomføring av årsmøte i februar/mars vil nok medføre en del mer arbeid i vinter enn det som er planlagt fra styret, men jeg tror det er lurt å få en tettere dialog med de andre chapterne. Det har noe med kunskapsutveksling mellom de mer profesjonaliserte chapterne og de mer lokale.

Jeg vil også foreslå at det blir gjort en evaluering av samiskprosjektet før årsmøtet. Det er igangsatt et arbeid med uttak av prosjektmidler, dermed bør det fremlegges en analyse av hvilken resultater som er oppnådd. Husk på at selv ved manglende synlige resultater så har en fått kunnskap om hva som ikke fungerer. Resultater kan være slikt som antall nye artikler, mengde nyskrevet innhold, relative andeler på dette i forhold til hva som er forventet i samme periode og lignende. Det kan også være antall nye brukere, i hvilken grad det er oppnådd en dialog med disse, og hvorvidt de fortsetter kontakten utover en initiell fase. Andre aktuelle forhold som bør inn er i hvilken miljøer prosjektet er gjort kjent og hvordan disse har respondert.

Samiskprosjektet er vanskelig, ikke minst fordi språkgruppen gir så lite grunnlag for et fungerende nettsamfunn, men nettopp derfor bør det legges arbeid i en analyse av hvorfor det er vanskelig å oppnå resultater. Jeblad 16. des 2010 kl. 22:38 (CET)

Takk for alle innspill, de bli vurdert av både styre og kontrollkomite. Mvh, Bjoertvedt 8. jan 2011 kl. 18:17 (CET)
Jeg endrer mitt innlegg fra «foreslå[r] at det blir gjort en evaluering av samiskprosjektet før årsmøtet» til å be om at det blir gjort en evaluering av samiskprosjektet og fremdriften i løpet av styreperioden. Det vil være ønskelig at styret fremlegger en rapport forut for årsmøtet slik at medlemmer kan ta en åpen diskusjon om veien videre. Jeblad 14. jan 2011 kl. 21:22 (CET)
Det vil vi selvsagt vurdere i styret. Vær samtidig oppmerksom på at Sametingsmidlene er forlenget til sommeren, dvs like etter årsmøtet, og at det da uansett må skrives en evaluerings- og sluttrapport til Sametinget. Hvorvidt begge hensyn medfører dobbeltarbeid, må klarlegges av prosjektgruppen og er vanskelig for meg å vurdere. Mvh, Bjoertvedt 31. jan 2011 kl. 01:25 (CET)

Samisk

Wikimedia Norge har som formål å "styrke Wikimedias prosjekter på norsk og samisk.". Har Wikimedia Norge samisktalende medlemmer og/eller styremedlemmer? Ikke så vidt jeg kan se, jeg har gått igjennom Wikimedia Norges tidligere styrer og det har ikke vært noe samisktalende styremedlem. Om samisktalende Wikimedia-prosjekter skal være med, bør det reserveres en plass i styret til "Samisk representant". Det bør være et minstekrav, Wikimedia Norges nettsider er ikke en gang oversatt til samisk og bør også prioriteres. I tillegg, er det lille samiske Wikimedia-miljøet blitt informert om Wikimedia Norge? JustEase 7. feb 2011 kl. 19:59 (CET)

Takk for forslaget ditt. Jeg er leder for valg og kontrollkomiteen. Har du noen forslag til styremedlemmer som kan samisk så er jeg absolutt intressert i å få vite hvem det er. Den personen vil bli vurdert på lik linje med alle andre. Min erfaring med å skaffe styremedlemmer tilsier at det er en veldig dårlig ide å reservere plasser til bestemte språk. Akkurat nå er foreningen ganske bokmåls-tung og det er forhåpentligvis noe som kan balanseres ut med tiden. Det viktigste er at de som er i styret er kompetente og har tid til å bruke på foreningen, ikke hvilke språk de kan. Dersom du er uenig med meg så håper jeg du melder deg inn i foreningen og arbeider aktivt med å få foreningen dit du vil. Engasjerte mennesker er det alltid bruk for. :) -- Atluxity 7. feb 2011 kl. 23:09 (CET)
Kanskje det burde tas opp på neste styremøte om Trond Trosterud eller en annen bruker på samisk WIkipedia kunne tenke seg å stille opp på no:wikipedia:Riddu Riddu-festivalen for å promotere Wikipedia på samisk? JustEase 10. feb 2011 kl. 13:37 (CET)Prosjektmanual

Vi trenger å lage en prosjektmanual som sier hvordan prosjekter settes opp og organiseres. Det må være veldig lettvekts og ikke medføre for mye forutsetninger om kjennskap til omfattende prosjektstyring. Verktøy for slikt tror jeg vi dropper så lenge det ikke oppstår noe klart behov.

Jeg har satt opp en veldig enkel struktur så langt. Siden liste over oppgaver tar opp alt som blir igangsatt og får en offisiell status. Denne siden lenker til prosjektsider og driftssider, siste styremøte, siste prosjektmøter, siste driftsmøter og så videre. En prosjektside eller driftsside skal omtale hva som er det sentrale ved aktiviteten. En møteside skal ta opp hva som er status, hvordan det er gått med det som ble bestemt på forrige møte og hva som er nye punkt. Møter blir annonsert på kalenderen.

Det tror jeg slik jeg tenker meg det her. Det burde være tilstrekkelig til at aktiviteter er sporbare, uten at det hele blir for komplekst. Jeblad 23. jan 2009 kl. 10:17 (CET)

E-post om endringer på overvåkingslista

Vi bør sjekke om det er mulig å få e-postvarsel om endringer på sider som står på overvåking. Jeblad 23. jan 2009 kl. 11:44 (CET)

Tidligere styremøter

En del innkallinger, referat og lignende foreligger kun på e-post. Mye av dette bør vel samles slik at det blir tilgjengelig. Jeblad 24. jan 2009 kl. 07:52 (CET)

Lokalisering av alle navigasjonssider

Jeg foreslår at vi melder inn alle manglende sider i navigasjonsboksen i venstremargen for lokalisering. Det vil si at velger noen å bruke nynorsk eller samisk som språk på brukergrensesnittet så vil identifiserte sider følge dette språkvalget. Jeblad 2. mar 2009 kl. 10:19 (CET)

Det hørtes lurt ut. Hvordan gjøres det i praksis? Hvor meldes slik? Er ikke det noe vi bare kan gjøre på egenhånd? --Atluxity 25. aug 2009 kl. 13:45 (CEST)
Slik bugzilla:16729. Stigmj 29. nov 2009 kl. 21:42 (CET)

Hovedside og styrepresentasjon

Som noen kanskje har sett har jeg kladdet to sider nå i ettermiddag: En alternativ hovedside og en alternativ styrepresentasjon.

 • Etter min mening er dagens hovedside lite informativ. Kladden min har lånt design fra et gammelt forslag fra no.wikipedia. Det jeg synes er vesentlig for hovedsiden er at det står litt om hva vi jobber for, litt bakgrunn om Wikimedia-prosjektene med spesiell relevans for Norge, og en høyrekolonne med organiserte lenker til de mest relevante sidene på denne wikien. Under dette synes jeg personlig vi kan ha noe «fyllstoff» der vi viser frem noe av det vi har fått til. Eksempler på dette kan være pekere til bilder, videoer og/eller tekster fra/om Wikipedia Academy, spesielt godt stoff fra de «norske» prosjektene, nyheter fra andre Wikimedia-avdelinger, lenker til presseomtale i Norge av Wikimedia Norge og/eller Foundation, osv osv.
 • Dagens styrepresentasjon synes jeg ikke er god. En «historikk»-del passer ikke inn, da de besøkende i svært liten grad vil være interessert i hvem som satt i styret i 2007. Jeg foreslår at alt slikt flyttes ut til passende undersider, der de spesielt interesserte heller kan finne denne informasjonen. Når det gjelder listen med nåværende styremedlemmer bør denne få en helt annen form. Poenget her må være å vise menneskene bak organisasjonen. Dette gir et tillitvekkende inntrykk til eventuelle samarbeidspartnere, da vi må vise at vi er mennesker og ikke brukerkontoer på et Wikimedia-prosjekt. Wikimedia Tyskland sin styrepresentasjon lykkes med dette, Wikimedia Frankrike sin presentasjon likeså.

Mvh. --Kjetil_r 28. nov 2009 kl. 22:36 (CET)

Dette kan brukes som en prosjektportal fordi det er umulig å oppdatere dette å holde det vedlike på 3 språk. Slik hovedsiden er nå er den en nøytral side for alle tre språkene. MEN ta vekk fargene på listene. Vi har nå muligheten til å lage en egen nøytral designprofil. Jeg syns ikke at denne prosjektportalen skal være en kopi av Engelsk Wikipeidas forside. Vi kan ha en lenke til denne langt oppe i venstremargen og på hovedsiden.
Jeg syns ikke vi skal pålegge styremedlemmer å legge ut personbilder. Vi har noen gode grunner for at en person ikke ønsker å legge inn bilder som det bør taes hensyn til. Privat informasjon legges på brukersiden og vi bør være flinkere med å oppdatere denne. Det vil også kreve mindre vedlikehold da en liste over styremedlemmer som lenker til brukersiden får inn denne informasjonen automatisk.--Nina 29. nov 2009 kl. 13:10 (CET)

Bruk av Wikimedia Norge sitt nettsted som portal

I og med at det er ønsket at denne diskusjonen skal tas her så poster jeg følgende fra en epost til Kjetil Ree. Jeblad 29. nov 2009 kl. 15:41 (CET)

Ser ut som om det er en misforståelse på et par punkt.
1) Nettstedet til Wikimedia Norge er ikke en portal for prosjektene
vi skal støtte, det er et nettsted for organisasjonen. Vi kan lenke
til prosjektene der det er hensiktsmessig, men vi skal ikke være en
portal. Det er problemer med å skulle formidle noe som ikke er innenfor
det leseren forventer. Når forsiden inneholder artikler fra Wikipedia
så beveger vi oss ut av "forventningsbingen" til leseren og dermed gjør
vi navigering vanskelig for leseren. Idéen er god, men leseren er ikke
på Wikipedia og vil bli forvirret.

2) Vær forsiktig med hvordan du ordlegger deg inne på wikien, de samme
regler for etikette gjelder der som andre steder. Jeg skjønner du er
engasjert og mener løsningen du skisserer er fantastisk, men det har
allerede kommet kommentarer så vær så snill å moderer språkbruken om
du ikke ønsker å støte folk.

Ellers er det nok bra at vi får innspill på alternative forsider, selv
om jeg personlig mener formen vil skape en vedlikeholdsproblem.

John

Wikimedia Norge finnes på:

 • Twitterkonto Betjent av: Nina Aldin Thune brukes til å fortelle om aktiviterer for Wikimedia Norge. Privat brukes personlige kontoer.
 • Facebookside Administratorer: John Erling Blad, Nina Aldin Thune.
 • Origosone Verter: John Erling Blad, Nina Aldin Thune

--Nina 30. des 2009 kl. 20:44 (CET)

Oversikt over rettigheter og roller

Jeg dreiv å surfa litt rundt på sia her, og så at det hadde blitt laget en oversikt over roller og ansvar for medlemmene i styret. Det fikk meg til å tenke på at det burde finnes en litt bredere oversikt over roller og rettigheter. F.eks hvem som administrerer WMNOs google-apps, hvem som har hva slags tilganger til wikien, twitter, facebook, origo. Det virker på meg som om WMNO begynner å få en del virtuelt/digitalt inventar som det kan være nyttig å organisere.

For alt jeg vet kan det godt hende at det finnes noe slikt, men jeg kom til å tenke på det og ville dele det med flere. -- Atluxity 29. mar 2010 kl. 18:06 (CEST)

Hovedregelen er at den som oppretter noe har administrasjonsrettigheter i begynnelsen. De tre sosiale nettstedene over har jeg opprettet.
Google-apps har den som oppretter dem som det heter eierskap til før de deles med medarbeidere, så det er flere i styret.
I Wikien har styret byråkratrettighet. De tre sosiale netttjenestene vil selvsagt neste styre få adgang til om det blir utskiftinger, men da må de personene som skal videreføre være registrert der og vi må vite hvem som skal overta noe vi vet etter valget. De fleste googledocs som ligger på område Wikimedia Norge er delt med de som har en mailadresse der. Det vil bli sørget for at neste styre har tilgang til dem. Mailadresse har de som har vært medlemmer i styre eller kontrollkomite og jeg tror ikke de skal slettes ved styreskifte da det finnes egne mailadresser som følger vervene og som omdirigeres til den som har ansvaret. Som leder anser jeg det som min plikt når det kommer en etterfølger å påse at alt er overført til neste leder. --Nina 29. mar 2010 kl. 23:11 (CEST)
Det kan sikkert være nyttig å vite hvem som har tilgang på forskjellige applikasjoner, men på dokumentnivå så er det nok slik at det er litt opp til den enkelte hvem som får tilgang. Google Docs legger ikke opp til overføring av eierskap på dokumenter, dermed beholder personene som skrev dem tilgang til dem selv om de forlater styret. Stort sett har alle med wikimedia.no-konto tilgang til det meste. Jeblad 29. mar 2010 kl. 23:52 (CEST)

Bruk av bilder på denne wikien

Ser på Fildiskusjon:Anne-Sophie.jpg at det er en uregistrert bruker som sier "Dette bildet har inkompatibel lisens med prosjektene. I og med at domenet for denne wikien er innunder paraplyen til Wikimedia Foundation så bør lisensen være slik at den følger resten av materialet innunder paraplyen. Last opp bildet på en blogg eller et annet sted og referer bildet."

Er dette prinsippet vi skal følge på denne wikien? Se isåfall også [[4]] -- Atluxity 21. apr 2010 kl. 12:10 (CEST)

Syns jeg overhodet ikke er nødvendig. Dette er i utgangspunktet en privat hjemmeside for Wikimedia Norge, og alt som vi selv eier rettighetene på bør ut med en åpen lisens, men at vi skal kreve det av f.eks. samarbeidspartnere anser jeg som unødvendig. Det er samarbeidsprosjektet som er viktig, og ikke lisensen om informasjonen om samarbeidsprosjektet til medlemmer og andre interesserte Laaknor 21. apr 2010 kl. 13:04 (CEST)

Den 18. mai er det wiki-treff på Lorry i Oslo fra 1900 og utover. Håper folk kan komme en tur å prates. -- Atluxity 25. apr 2010 kl. 16:57 (CEST)

Anonyme bidrag (take 2)

Se Forslag/Arkiv#Anonyme_bidrag. Jeg foreslår at vi gjennomfører dette, blant annet fordi det er relativt mange som skriver her uten å huske å logge inn – no.wikimedia.org husker av en eller annen grunn ikke innloggingsstatusen på andre Wikimedia-prosjekter. Mvh. Kjetil_r 25. apr 2010 kl. 21:09 (CEST)

Prosjekter må legges inn i global innlogging, men hvis jeg så rett på noe billedlisensiering for noen dager siden så er jeg litt i tvil om det er mulig å bli del av global innlogging. Prosjekt goals og alt det der. Jeblad 25. apr 2010 kl. 23:24 (CEST)
Er enig med deg i dette, Kjetil_r. Det virker bedre å måtte logge inn en ekstra gang, enn at uinnloggede med eller uten sekundære motiver (eller ved et uhell disconnected) diskuterer med eller etterlater tull/irrelevante bidrag. Global innlogging kan taes etterhvert. Siri Johannessen 29. apr 2010 kl. 10:36 (CEST)

OK, så nå har vi altså fire som er for (Jeblad, Atluxity, Kjetil_r og Siri Johannessen) og ingen som er imot. Er det snart så man kan åpne en request på Bugzilla for dette? --Kjetil_r 2. mai 2010 kl. 13:41 (CEST)Svar[svar]

Jeg er også for dette, ikke minst fordi en del av de sidene jeg hadde låst for å forhindre redigering av IP-er og for at vi skal vite hvem som redigerer sentral informasjon ble åpnet da det nye styret overtok. --Nina Aldin Thune 2. mai 2010 kl. 15:19 (CEST)Svar[svar]
Styret har diskutert dette (chapter-wikier er det styrene som vedtar ting på, og ikke nettsamfunnet), og det har ikke kommet noen protester mot det, så jeg har tenkt til å be om en endring på bugzilla. Laaknor 2. mai 2010 kl. 20:11 (CEST)Svar[svar]
Da har anonyme bidrag blitt deaktivert i bug 23389. Laaknor 9. mai 2010 kl. 01:51 (CEST)Svar[svar]

Mai-dager mangler

Når jeg la inn wiki-treffet i kalenderen så jeg at noen dager mangler på slutten av mnd i Mai. Ser andre også dette? er det evnt noen løsning på dette? -- Atluxity 26. apr 2010 kl. 10:28 (CEST)

Ser forøvrig at det er slik på wikipedia sin artikkel om Mai også. -- Atluxity 26. apr 2010 kl. 10:29 (CEST)

Enhetsregisteret

Siden jeg ikke har sett det bli nevnt i noe referat tenkte jeg at jeg skulle minne om følgende: Styret må få oppdatert kontaktinformasjonen i Enhetsregisteret. Mvh. Kjetil_r 2. mai 2010 kl. 13:37 (CEST)Svar[svar]

Det har blitt påpekt til det nye styret i mail og til den nye kontrollkomiteen. --Nina Aldin Thune 2. mai 2010 kl. 15:16 (CEST)Svar[svar]
Det kan være at styret ønsker den ferdige årsmøteprotokollen med blant annet referat av valget klar i forbindelse med endringer i register, overføring av tilgang til bankkonti eller lignende. Jeg og HF anser oss nå ferdige med den, og det er ikke kommet flere kommentarer/innspill på teksten, så styret ved Anne-Sophie skal få protokollen på mandag. Mvh Ole 2. mai 2010 kl. 16:08 (CEST)Svar[svar]

Studenter?

Bli medlem står det: «(..)sats på 100 kr for skoleelever, pensjonister og trygdede.». Hvis man med det også mener at studenter går for 100 kr burde man kanskje for klarhets skyld endre til skoleelever/studenter, e.l. For det er vel ikke åpenbart at skoleelever også betyr studenter, selv om det kan forstås slik. mvh Ole 13. mai 2010 kl. 14:34 (CEST)Svar[svar]

Det høres fornuftig ut Ole. Jeg vil helt klart anta at studenter har den samme satsen som skoleelever. Vennlig hilsen --Jarle Vines 14. mai 2010 kl. 08:10 (CEST)Svar[svar]

Svensk forlag frigir bilder

Se Wikimedia Sveriges blogg og Wikimedia Commons: Det svenske forlaget Bonnier har nå sluppet 27 forfatterbilder under en fri lisens. En dråpe i havet vil kanskje noen si, men jeg synes det er bra – det gir en en god signaleffekt til andre om det ikke er farlig å lisensiere bilder fritt! Mvh. Kjetil_r 27. mai 2010 kl. 00:02 (CEST)Svar[svar]

Wiki-treff 1. september

Onsdag 1. september er det uformelt wiki-treff på Lorry rett ved Litteraturhuset i Oslo fra kl. 19.00 og utover. Vel møtt! Vennlig hilsen Anne-Sophie Ofrim 26. aug 2010 kl. 10:19 (CEST) (på vegne av styret)

Julebord

Det arrangeres julebord torsdag 16. desember på Stortorvets Gjæstgiveri i Oslo. Meld deg på! ;-) Vennlig hilsen Anne-Sophie Ofrim 26. aug 2010 kl. 23:43 (CEST)

Samisk Wikipedia

Det finnes et dokument som beskriver forutsetninger som må på plass for at prosjektet på samisk wikipedia (tidligere Revitalisering av Wikipedia på nordsamisk). Hva dokumentet heter og hvor det ligger husker jeg ikke, jeg har nokså begrenset tilgang til dokumentene som ble skrevet under tidligere styrer for Wikimedia Norge. Noe av dette er beskrevet under «Basisartikler», men da nokså overfladisk.

Samisk Wikipedia er et prosjekt som sliter med flere problemer. Ett av disse er få skribenter, noe som er den direkte årsaken til at konkurranser ble valgt som en løsning under styret i 2008-2009 og senere videreført av styret i 2009-2010. Det var tenkt som en løsning som skulle sikre at skribenter i større grad ble på prosjektet om de kom innom. Nettopp dette «innom» er et problem. For at noen skal komme innom så trengs det en «attraktor», det er mulig å få folk til å komme innom ved å reklamere i aviser, men svært få av disse har et reelt behov for å skrive på prosjektet. Det trengs med andre ord en annen modell.

Konkurranser har et par iboende problem; de forutsetter at det finnes folk som kan drive konkurransene og de forutsetter at det finnes mange nok interesserte til at konkurransene blir reelle. Begge deler feiler på samisk Wikipedia slik situasjonen er nå. Det gjør at bidrag faller i kategorien «tilfeldige inntekter», dermed kan ikke konkurransemodellen brukes og administrasjonsarbeidet øker (eksploderer). Det finnes ingen enkle og elegante metoder for å unngå dette.

For å få folk til å komme «innom» er det en enkelt ting som er viktigere enn noe annet – synlighet. Vi ønsket å øke synligheten til prosjektet forut for konkurranser. Nå kjøres det kun konkurranser. Vi ønsket å bruke stubber om geografiske objekter til å trekke opp synligheten til samisk, eller som det står i dokumentet om revitalisering av samisk; målet med denne artikkelproduksjonen er ikke å lage artikler med stor og omfattende tekst, men å produsere et tilstrekkelig antall artikler som har tilstrekkelig omfang til å gi synlighet til nettstedet. Sentralt i dette er at vi ved å øke mengden krysslenking med andre prosjekter på Wikipedia trekker samisk opp på søkemotorenes trefflister.

Basisartikler om geografi ville for en veldig stor del bli produsert utfra script, hvor underlagsdata ble hentet fra de andre nordiske prosjektene. Disse artiklene ville være stubber utfra definisjonen på bokmålsutgaven og spirer slik det er definert på nynorsk. På dette prosjektet ville de derimot danne kjernen i det som ville plassere nettstedet på søkemotorenes første treffside. Slike artikler ville omtale breer, vann, fjell, fjorder, fergesteder, elver, fosser, øyer, bygder, grender, tettsteder, byer, fyr, turisthytter, verneområder og lignende med samiske navn og med korrekt språk, eksterne kilder og ikke minst med iw-lenker.

Det ble også diskutert om vi kunne bruke billedmateriale for å oppnå større fokus på artiklene. Det er kommet en løsning for «Global filbruk» som viser hvilken prosjekter som bruker bildet. Denne løsningen forsterker rankingen til artiklene, ikke bare på samme vis som iw-lenking for denne kan oppfattes som systematisk symmetrisk intern lenking, men ved at den fremstår som en asymmetrisk lenking.

Det er også andre metoder for å oppnå asymmetrisk lenking, men noen av disse er fjernet fra de aktuelle prosjektene. Det er imidlertid verd å vurdere om en kan lage alternativer som går via andre nettsteder. En aktuell løsning er å opprette en egen prosjektblogg på Origo hvor det lenkes til nye konkurranseartikler.

I tillegg til basisartikler om geografi så bør det på plass noen sentrale leksikonartikler, gjerne kalt «Standardartikler». Det finnes noen lister over slike på Meta, men selv om disse virker tilforlatelig som utgangspunkt så er arbeidet med å oversette disse nokså stort og uoverkommelig. Det ble vurdert å knytte konkurranser opp mot disse, men utfra resultat i andre konkurranser ble det konkludert med at det var mer hensiktsmessig å la skribenter velge sitt materiale selv uten noen føringer.

Skal konkurranser fungere så må konkurransen være synlig. Det hjelper ikke at en omtaler en pågående konkurranse om det ikke er synlig hvordan en ligger an. En får ikke oppmerksomhet om en konkurranse, en skaper oppmerksomhet. Hvem har vunnet eller tatt en bounty. Når en skribent oppnår en utbetaling så er det en mulighet for å vise andre hva som foregår. Motsatt så indikerer manglende informasjon at konkurransen ikke fungerer. Dette er som en vekt hvor negativ eller manglende informasjon kan veie ut de effektene som ellers kan oppnås.

De beskrevne tiltakene vil bare i begrenset grad kunne motvirke det mest fundamentale problemet; språkgruppen er for liten til at det er mulig å få det nødvendige antall skribenter involvert. Det har vist seg at de fleste prosjekter går mot en nokså hard grense for antall involverte. Dette er nærmere beskrevet i Nettdugnad: Utviklingstrekk i skribentmassen på Wikipedia, hvor det vises til at modellen indikerer at antall involverte samer er på 1,36 til 3,4 brukere og hvor vi finner at det er 3,7 brukere i gruppen utfra Zachtes statistikker. Både estimerte tall og tall fra statistiske analyser er nokså tett på det forventede. Ved å introdusere pengepremier i form av konkurranser og bounties så kan vi drive tallene noe i vår favør, men dramatiske endringer er nok vanskelig å oppnå.

Noe av forholdene som er beskrevet ovenfor kan brukes for å oppnå bedre resultater, uten at jeg tror det er mulig å oppnå dramatiske effekter. Nettsamfunnet er nok for lite, og det er nok vanskelig å skape noe stort og levende nettsamfunn uten at flere forutsetninger endres betydelig. Jeblad 28. okt 2010 kl. 18:19 (CEST)

Hva er Wikimedia Norges forhold til Wikimedia Foundation?

Hva er Wikimedia Norges forhold til Wikimedia Foundation?

Jeg ser at Wikimedia Foundation slettes fra flere og flere forklaringer og lurer på hvordan samarbeidet er. Om jeg har forstått det rett så er det Wikimedia Foundation som driver alle Wikipedia prosjektene på alle språkversjonene. Slik det fremstår her så vil Wikmeida Norge ha eierskap på de prosjektene de arbeider for, men det er vel ikke riktig? --Luke 22. nov 2010 kl. 13:53 (CET)

Usikker på hvor du kan lese at Wikimedia Norge ønsker noen form for eierskap til Wikimedia Foundations prosjekter, for det har aldri vært noen som har ment det i organisasjonen (og det er veldig viktig at det ikke fremgår noen steder at Wikimedia Norge har noen form for juridisk/redaktøransvar for prosjektene, da vi veldig fort hadde fått problemer om folk trodde de kunne saksøke Wikimedia Norge for innhold på Wikipedia...). Laaknor 22. nov 2010 kl. 18:21 (CET)

Norsk ressursmateriale

Skulle vi ha laget en egen side her for dette? Ulf og FinnB har laget en versjon på norsk for referansearket til Wikipedia. Det kommer sikkert til å bli produsert mer sånn materiale. -- Atluxity 12. apr 2011 kl. 09:03 (CEST)

Sammenslåing av Samfunnet og Forslag

Jeg tok i dag og slo sammen de to sidene Samfunnet og Forslag. De gikk i praksis på det samme, så det er ikke vits i å skille mellom dem. Jeg sørget samtidig for å transkludere arkivet for Forslag på arkivsiden for Samfunnet. Mvh. --Kjetil_r 16. aug 2011 kl. 14:49 (CEST)

Forbedringspotensiale for sidene

Når jeg kommer til et nettsted for en organisasjon eller bedrift så ser jeg veldig ofte etter en lenke Om oss for å få en rask presentasjon av organisasjonen, det finnes ikke her.

Sidene er veldig "toppluftige" - dvs for meg er halve startsiden noen få setninger, det er mye luft før en kommer til innholdet, foreslår at det strammes inn noe.

Bloggen: I praksis død. Enten bør den legges ned, eller den bør revitaliseres. Forslag: Vi lager en gruppe som skriver innlegg og målet er ett innlegg i uken. Emnet bør være ganske åpent, selv en løs tilknytning til Wikimedia bør gå og i tillegg til medlemmer så bør andre også inviteres til å skrive, som Francis Sejersted og Ida Jackson osv. mvh - Ulflarsen 19. sep 2011 kl. 17:51 (CEST)

Enig i første punkt. For et eksempel på hvordan vi kan gjøre det, se Bruker:Kjetil r/hovedside (og lat som om «Bruker:Kjetil r/hovedside» og «< Bruker:Kjetil r» ikke står der, de tar vi bort hvis vi går live med et slikt design).
Her tenker jeg følgende: Vi identifiserer fire (eller til nød fem) av sidene våre som de viktigste og legger lenker til dem i faner øverst. «Hjem», «om oss» og «bli medlem» er opplagte, hva den siste kan være kan diskuteres. Vi dropper luft, Jimbo-sitat o.l. fra disse fire (fem) sidene, og kommer til poenget så fort som bare mulig.
Bloggen: Jeg synes ikke «i praksis død» er en riktig betegnelse, men jeg er enig i at man kan gjøre mye for å få bedre aktivitet. Det å lage en gruppe som skriver minst ett innlegg i uken er en god idé, og det å invitere gjesteskribenter vil også fungere godt. Jeg blir gjerne med i en slik gruppe.
Jarle har tidligere gitt meg et vidt mandat til å omorganisere stoffet på hjemmesiden vår. Hvis ikke andre i miljøet er veldig uenige kan vi sikkert bare sette i gang. Hilsen --Kjetil_r 19. sep 2011 kl. 19:44 (CEST)
Ditt forslag ser bra ut, synes vi kan gå for det!
Jeg kan delta i en blogg-gruppe og vi har sikkert også andre, i tillegg tror jeg det vil ha en positiv effekt om vi får eksterne. Om du tar kontakt med de eksterne så kan jeg komme med forslag, Sejerstedt og Jackson er nevnt, andre aktuelle som liker oss og skriver bra er Vampus og Torbjørn Røe Isaksen, enda en er Audun Lysbakken. Jeg kan skrive et blogginnlegg i løpet av et par dager om Wikipedias digitale skiller. mvh - Ulflarsen 20. sep 2011 kl. 12:20 (CEST)

Ok, da har jeg lagt om alle bokmålssidene. Jeg har ennå ikke rørt nynorsksidene, fint om noen har lyst til å ta disse (og samtidig pusse dem opp litt.) Hilsen --Kjetil_r 1. okt 2011 kl. 17:34 (CEST)

Synes endringen var til det bedre! Jeg er ellers fremdeles åpen for å bidra til å revitalisere bloggen, både ved egne innlegg og ved å få interessante eksterne til å bidra til å blogge, så om styret mener det har noe for seg så stiller jeg gjerne opp. mvh - Ulflarsen 4. okt 2011 kl. 11:09 (CEST)

Hvorfor IKT Norge?

Hva er grunnlaget for at WMNO er medlem av IKT Norge, en bransjeorganisasjon for IKT bransjen? Synes like naturlig som å være medlemmer av Norsk Rederiforbund, eller tilsvarende. Foreslår at WMNO melder seg ut fra IKT Norge og heller melder seg inn i Frivillighet Norge, en paraplyorganisasjon for de frivillige foreningene i Norge. mvh - Ulflarsen 1. feb 2012 kl. 21:16 (CET)

Hei Ulf. Det er for å få tilgang til informasjon om hva som ellers skjer på IKT-feltet, og eventuelle tilbud om å delta billig / gratis ved aktuelle seminarer osv. Det er en stor forskjell mellom IKT-Norge på den ene siden, og f.eks Rederiforbundet eller NHO på den annen side. Og det er at IKT-Norge ikke er en arbeidsgiverforening. De er en interesseforening og har ikke noe å gjøre med lønnsoppgjør osv. Foreningen er 100 år gammel og har i alle år fokusert på debatt, ikke medlemmenes lønnsdannelse. Mvh, Bjoertvedt 22. feb 2012 kl. 11:21 (CET)
Regner med at Bjortvedt tenker på de foreningene som gikk inn i IKT-Norge når denne ble dannet i 1998,[5] da den nåværende foreningen ikke er 100 år gammel. Det som var hovedgrunnen til at IKT-Norge ble sett på som en aktuell forening var at de hadde en viss aktivitet på området open source og det tilhørende open content. Mediawiki er et eksempel på open source og Wikipedia er et eksempel på open content. For eksempel har de publisert undersøkelser om slikt,[6] og de har et eget forum for fri programvare [7] og et for offentlige data [8]. Det ble diskutert for noen år siden om WMNO skulle søke medlemsskap i Frivillighet Norge, Ulf ble orientert om dette 22. mars 2010, epost med emnefelt "[WMNOs styre] Frivillighet Norge". Hva som har skjedd senere kjenner jeg ikke til, men det bør ikke være noe i veien for å være medlemmer der utover et kostnadsspørsmål (?) og at det krever litt arbeid.[9] Det ble tidligere skrevet en søknad,[10], men jeg tror ikke den er sendt. Studieforeningen Populus som WMNO var/er medlem av er forøvrig medlem der. [11] Jeblad 23. feb 2012 kl. 09:12 (CET)
Det jeg mottok fra daværende styreleder var at det ikke var tid til å se nærmere på den og det ville bli arbeidet videre med den på et senere tidspunkt. Frivillighet Norge virker fremdeles som en interessant organisasjon for WMNO og om det greit for styret så kan jeg godt undersøke vedrørende medlemskap. mvh - Ulflarsen 23. feb 2012 kl. 13:19 (CET)
Dette var en sak som det ikke ble tid til å fullføre i den styreperioden jeg var leder. Som du ser overfor er det blitt skrevet et utkast til søknad som ikke ble ferdigbehandlet og sendt før neste styre overtok. I og med at det her er en kontigent å betale ville det kreve budsjettering og styrebehandling, og så langt kom vi ikke dessverre. --Nina Aldin Thune 23. feb 2012 kl. 15:50 (CET)
Dagens styre har prioritert å være medlem av Populus, som nå heter Studieforbundet næring og samfunn, samt at vi er med i IKT-Norge og Movation. De to sistnevnte medlemskapene er gratis, mens Populus koster penger. Det er litt ulike perspektiver på disse tre organisasjonene, og hver av dem gir oss noe unikt synes vi. Forøvrig er IKT-Norge mer enn 100 år gammelt, jeg tror den siste julemiddagen var nummer 102 eller noe slikt. Mvh Bjoertvedt (diskusjon) 24. feb 2012 kl. 17:49 (CET)

I følge informasjon om medlemskap vil det koste oss 500 kroner i året å være medlem av Frivillighet Norge, det synes å være overkommelig. Ved å være medlem der så får vi også tilgang til en del ressurser som er spesielt rettet mot organisasjoner av vår type, jeg synes derfor det virker vel verdt for styret nå for første gang å ta en reell vurdering av medlemskap. mvh - Ulflarsen (diskusjon) 28. feb 2012 kl. 13:07 (CET)

Legg ned bloggen

Wikimedia Norges blogg har blitt sparsomt oppdatert, og siste postering var 28. oktober i fjor. Det er tydelig at det ikke er noen interesse for å bidra til bloggen fra styret, og det er heller ikke noen åpning for å invitere inn andre til å skrive, som jeg har foreslått. Det logiske blir da å legge ned bloggen, ingen hensikt å ha en blogg som ingen leser. Ulflarsen (diskusjon) 7. mar 2012 kl. 16:32 (CET)

Endre redigerings-siden

Skal vi endre redigerings-siden på denne wikien slik at det er tydelig at DETTE ER IKKE WIKIPEDIA, så slipper folk å skrive artikler her i et forsøk på å bidra til wikipedia? Evnt ikke la normale brukere opprette nye sider? -- Atluxity (diskusjon) 14. apr 2012 kl. 01:54 (CEST)

i første omgang så prøver vi å legge inn ei tydelig melding, om mogeleg, over endringsboksen,. Kva er 'normale brukarar'? Kan vi til dømes sikre at alle medlemmer får tilgang? Hogne
Det kunne settes inn en sitenotice, men jeg har ikke tilgang til å gjøre det. --Nina Aldin Thune (diskusjon) 14. apr 2012 kl. 22:16 (CEST)
Ser ikke helt hva det siktes til - har noen skrevet artikler her? Så igjennom Siste endringer og det fant jeg ingen, men jeg har kanskje oversett noe? Uansett har jeg aldri opplevd det har skjedd så noe stort problem kan det neppe være. If there aint a problem, dont fix it... Bjoertvedt (diskusjon) 15. apr 2012 kl. 10:07 (CEST)
rettelse - der så jeg en bruker ja som har opprettet tulleartikler. Slik vandalisme stopper man neppe med advarsler, det er barnestreker og jeg tror slike ting ikke er opprettet her fordi brukeren faktisk trodde at dette var Wikipedia. Har vi sett brukere opprette seriøse artikler her som tyder på at de faktisk tror at dette er Wikipedia? Hvis det skjer så kan en melding være aktuell, hvis det ikke skjer så vil det nok ikke virke. Mvh Bjoertvedt (diskusjon) 15. apr 2012 kl. 10:13 (CEST)
Meta har en nyttig melding dersom man forsøker å opprette en ny side der; jeg opprettet nå en lignende melding her hos oss. Det er fint om andre er med på å flikke på teksten og lokaliserer den til nynorsk. Hilsen --Kjetil_r 15. apr 2012 kl. 10:35 (CEST)

Rapportering

Jeg vil etterlyse månedlige rapporter, eller i det minste kvartalsvise om hva som planlegges og hva som er gjennomført. I tillegg bør prosjekter ha en halv side om hva som er formålet og hvordan det kan avgjøres om målet er innfridd når prosjektet er omme. Alle prosjekter bør ha en sluttrapport og lengre prosjekter bør evalueres underveis. For øyeblikket er det et stort antall prosjekter som er nevnt i en eller annen sammenheng, men som mangler sluttrapporter, utover noen som har sluttrapporter som nærmest er bloggposter. Helt konkret, når planlegger WMNO å komme i gjenge med de månedlige rapportene?

Spesielt vil jeg etterlyse evaluering av samiskprosjekt. Dette spurte jeg om for over ett år siden og fikk høre at en slik skulle foreligge på våren/sommeren. Siden har jeg ikke hørt noen ting, og det prosjektet går nå på 3. året uten at det har vært gjort noen evaluering. I dette tilfellet er det brukt midler som er kommet inn via tildeling fra Sametinget og det er der krav om rapportering. Er det utferdiget rapport og er den tilgjengelig? Hvis det ikke finnes noen slik rapport eller evaluering, når vil den bli utferdiget?

Det står også en del i referater om at det sendes søknader, noen av dem skal ha blitt sendt gjentatte ganger og blitt avvist like hyppig. Hvem er det sendt søknad til, hva er bakgrunnen for søknadene, hva er grunngiving for avslagene, og ikke minst hvorfor gjentas søknader som blir avvist. Finnes det noen oversikt over dette? Jeblad (diskusjon) 26. mai 2012 kl. 09:27 (CEST)Svar[svar]

Samiskprosjektet er omtalt flere ganger, blant annet i bloggen og i styrets beretning fra årsmøtet 2012. Forøvrig bør det være svært godt kjent for Jeblad at det sittende styret både har arbeidet med samiskprosjektet og fått resultater, noe det styret som i sin tid søkte om midlene og fikk de, ikke fikk til. Arbeidet det sittende styret har gjort med samiskprosjektet fortjener hederlig omtale, ikke sur kritikk, spesielt ikke fra en som i sin tid ikke fikk til noe selv med dette.
Å bruke våre frivilliges tid til å skrive månedlige eller kvartalsvise rapporter er jeg helt i mot, det er sløsing med ressurser. I det store og det hele er det forøvrig slik at de som engasjerer seg blir informert, og det får vi være fornøyd med. WMNO drives som resten av Wikipedia av frivillige og byråkratiet rundt det bør derfor være på et minimum. En time til å skrive en rapport betyr en time mindre til å skrive artikler. Det er forøvrig også verdt å merke seg at det nylig er avholdt årsmøte for WMNO og ikke noe av det Jeblad nevner er meldt inn som sak eller kritisk omtalt i protokollen. Ulflarsen (diskusjon) 29. mai 2012 kl. 18:49 (CEST)Svar[svar]
Det var ikke et spørsmål om hva du mener eller ikke mener, det var et spørsmål til det sittende styret om de har planer om å levere en evaluering av det gjennomførte arbeidet og hva de planlegger å gjøre videre med det. Hvis det sittende styret ikke ønsker (eller vil) bruke tid på rapportering i henhold til god skikk for chaptere så er det fint om styret selv kommer med en klargjøring. Jeg kan ikke se at noe slikt trengs å ta opp som årsmøtesak, det er forventet at chaptere skal gjøre rapportering og det er ikke foretatt noen slik utover helt sporadisk. Hvis WMNO ikke ønsker å rapportere, eller forholde seg til Wikimedia Foundation, så tror jeg det er lurt at de klargjør dette. I så fall tror jeg det kan være på tide med et navneskifte for det følger en del forpliktelser med å kalle seg «Wikimedia Norge».
Når det gjelder samiskprosjektet så er jeg skuffet over både det sittende styret og de foregående styrene i og med at jeg formulerte prosjektbeskrivelsen og skrev søknaden. Å se at prosjektet så ettertrykkelig er kjørt i grøfta av alle involverte er til å grine av. Min anbefaling i brevs form til Sametinget når jeg så hvilken retning dette fikk var at pengene skulle omdisponeres, dette ble ikke gjort, og når jeg nå ser på hva som er oppnådd er konklusjonen at ingenting av det som ble foreslått er løst og ingenting er gjort for å korrigere feil underveis. Det er brukt betydelige midler, tildels for aktiviteter uten dekning i opprinnelig prosjektplan, og uten noen reell evaluering av pågående aktivitet. Dette er ikke bra.
Jeg vil igjen be om at det blir gjort en løpende evaluering av WMNO sine prosjekter, at det utarbeides sluttrapporter og at annen rapportering bringes i orden uten ytterligere forsinkelser. Jeblad (diskusjon) 8. jun 2012 kl. 02:51 (CEST)
Du må gjerne be om ditt og datt, men at et nylig stort sett gjenvalgt styre velger å ikke prioritere krav fra et foregående styremedlem som ikke engang vet så pass mye om foreningsarbeid at han har fremmet hva han anser som svært sterk kritikk på et nettopp avholdt årsmøte, det har jeg stor forståelse for. Du får avvente neste årsmøte, sende inn mistillitsforslag og stille der for å forsvare din mistillit til styret, det er slik saksgangen er i seriøse foreninger.
Når det gjelder samiskprosjektet så må du gjerne være så skuffet du vil, det er jeg også. At du som søkte ikke en gang gad å stille som instruktør når vi faktisk holdt et kurs for samiske bidragsytere i Oslo sier sitt. Det sittende og foregående styrer har bidratt til å få gjort noe med de midlene som du søkte om og ikke klarte å få gjort noe med. Da er det ganske frekt av deg å kritisere de som faktisk gjør noe. Bemerk at disponeringen av midlene har blitt godtatt av Sametinget. Ulflarsen (diskusjon) 8. jun 2012 kl. 06:03 (CEST)
Pengebruken i samiskprosjektet er godkjent av Sametinget; dette har de opplyst om i brevs form. Jeg synes ikke slike FUD-innlegg fra tidligere medlemmer er spesielt konstruktivt; påstander om at "prosjektet ettertrykkelig er kjørt i grøfta" faller på sin egen urimelighet; for å beskytte John Erling mot seg selv skal jeg unnlate å kommentere påstandene hans videre. Hilsen Kjetil_r 8. jun 2012 kl. 11:13 (CEST)
WMNO må nå søke om å få bruke penger de tidligere er tildelt og har såvidt jeg kan se mistet halvparten av tildelingen på NOK 350 000 pga manglende fremdrift og rapportering. Det kommer som en konsekvens av hva Sametinget skriver til dere og tildelingsbrevets rammevilkår. Få orden på planlegging og fremdrift, prosjekter gjennomfører ikke seg selv kun på gode intensjoner. Få også orden på rapportering til samarbeidspartnere både i Wikimedia Foundation, Sametinget og Kulturrådet, for uten rapportering mister de tiltroen til dere. Ikke at det finnes så mye tillit å miste, men det er kanskje lurt å begynne å tenke på hvordan den kan bygges opp igjen. Jeblad (diskusjon) 15. jun 2012 kl. 21:51 (CEST)
Det er korrekt at det over lang tid ikke var fremdrift i dette prosjektet, men det var i den tiden du satt i styret som nestleder Jeblad, ditt forsøk på å kritisere det sittende styre er følgelig et gedigent selvskudd. Jeg vet fordi jeg da satt i valg- og kontrollkomiteen. Det er også korrekt at styret var elendig på rapportering, dvs det samme styret som du var nestleder i, selv vi i valg- og kontrollkomiteen måtte mase og presse for å få helt opplagt informasjon. At du da er så frekk å snakke om manglende tillit tyder på totalt manglende selvinnsikt.
Hvis du faktisk mener det som du skriver så må du ta det opp i relevante fora og en slik grunnleggende mistillit er primært en sak for årsmøtet. Hvor var du da, dvs ved siste årsmøte, nettopp avholdt i slutten av april, om dette er så viktig for deg? Og hvorfor tror du styret ble gjenvalgt uten noen seriøs motstand eller kritikk mot dets arbeide? Det sittende styret har gjort en meget god jobb, på tross av det konkursboet som du var med og avleverte. At du ikke forstår det er ditt problem, men når du fortsetter med denne grunnløse og frekke kritikken er det ingen grunn til at ikke andre skal få høre hvor dårlig du fulgte opp det prosjektet du selv startet. Ulflarsen (diskusjon) 15. jun 2012 kl. 23:29 (CEST)
Slutt å skylde på de tidligere styrene hvor jeg satt, de har gjort det de kunne, start å gjøre noe med problemene som finnes . Det sittende styret som du mener var et «konkursbo» hadde store funksjonsproblemer pga en komité hvor Ulf Larsen og Kjetil Ree oppføre seg som et alternativt styre. Min klare anbefaling var den gangen at styret burde avslutte arbeidet og avholde ekstraordinært årsmøte for å rydde opp i problemene komitéen forårsaket, men resten av styret ønsket å fortsette. Jeg mener fortsatt at det var en feil, det burde vært avholdt et ekstraordinært årsmøte i 2009. Resultatet ble senere et nytt styre som overprøvde vurderinger gjort av det tidligere styret, og til tross av en klar henstilling til Sametinget hvor det ble gjort klart at dette prosjektet ikke kunne lykkes [12] så ble det likevel igangsatt og samtidig søkt om utsettelse. Såvidt jeg vet så har ingen kunnet vise til modeller og metoder som bryter de typiske trendene for slike nettsamfunn. De tilsier at nettsamfunnet på samisk ender på 1,36 til 3,4 brukere, selv om noen analyser har vist at nettsamfunnet i korte perioder har nådd 4 aktive brukere.[13] For øyeblikket er de aktive Yupik (rank 2), Gálaniitoluodda (rank 3), Trondtr (rank 12) og undertegnede (rank 4) som ikke kan samisk. Det er ikke mye aktivitet der, og ytterst lite har kommet som følge av WMNO sitt samiskprosjekt.
Når utsettelsen var et faktum, og oversittet, så var det fortsatt ingen resultater, og når Sametinget ønsket svar og rapport om resultater så kom det ingen slike. Dermed varslet Sametinget i 2011 annullering og krav om tilbakebetaling av støttebeløpet. Faktum er at Sametinget sendte 29.juli 2011 et brev med tittelen «DSG 201/09 Wikimedia Norge, Rana kommune- språkprosjekt- annullering av tilskudd og krav om tilbaketrekking» [14] med ønske om svar innen 30. september 2011. Dette er over ett år etter at styret dere hadde så mye imot var avgått. Såvidt jeg kan se så gjorde det påtroppende styret noe nær ingenting med samiskprosjektet utover å sette inn et par annonser i aviser.
Deler av svaret fra Sametinget når WMNO omsider får surret seg til å svare er nokså beskrivende «Tidligere er det blitt utbetalt kr 175 000 [første halvdel av tildeling på 350 000]. Sametinget godkjenner at de resterende kr 53 398 [av de utbetalte 175 000] kan brukes til videreføring av prosjektet. Plan for bruken av midlene sendes oss innen 15.12.11.». Dette brevet sendes på nytt med ny svardato 15. mai 2012 etter at det ikke kommer noe svar. Først 15. mai i år kommer svaret fra WMNO. Rammene for tildelingen, som dere finner i tildelingsbrevet med vedlegg,[15] sier klart og tydelig at prosjektet etter søknad kan forlenges i inntil 3 år. Det er 8. juli i år. Det sier også klart og tydelig at det ikke vil gis tilleggsbevilgninger.
Det er meget mulig jeg ikke har forstått noen ting, men jeg har på følelsen at Sametinget for lenge siden har gitt opp prosjektet og regner utbetalte penger som tapt. Jeg har ingen tro på at de kommer til å utbetale de resterende 175 000 som sluttvederlag for prosjektet har ikke levert budsjetter og regnskap (vel, noe ble levert etter trussel om annulering og tilbaketrekking av tilskudd), og heller ikke rapportert fremdrift og resultater etter de krav som ble stillet i tildelingsbrevet.
Igjen; få orden på planlegging og fremdrift, prosjekter gjennomfører ikke seg selv kun på gode intensjoner. Få også orden på rapportering til samarbeidspartnere både i Wikimedia Foundation, Sametinget og Kulturrådet, for uten rapportering mister de tiltroen til dere. Ikke at det finnes så mye tillit å miste, men det er kanskje lurt å begynne å tenke på hvordan den kan bygges opp igjen. Aksepter at samiskprosjektet feilet, men prøv i det minste å ta lærdom av hva som skjedde og finn ut hvorfor det ikke har skjedd kurskorreksjoner underveis. Dere har blitt informert gjentatte ganger om at det er problemer med prosjektet, så helt ukjente med problemet kan dere ikke ha vært.[16] Metoden til Ulf og Kjetil med å avvise alle problemer og ture videre med samme historie om at alt er bra og all kritikk er ugrunnet fungerer ikke. Jeblad (diskusjon) 16. jun 2012 kl. 10:26 (CEST)
Why bother, det her kommer aldri til å bli ryddet opp i… ;/ Jeblad (diskusjon) 16. jun 2012 kl. 11:12 (CEST)
Jeg viser til det foregående styret med John Erling Blad (Jeblad, nestleder) og Nina Aldin Thune (leder) fordi det beviselig ikke skjedde noe med samiskprosjektet da, selv om Jeblad presset frem en søknad. Det påfølgende styret arrangerte derimot både kurs i Finnmark og i Oslo og premierte videre skriving av artikler.
Når det gjelder Jeblads kritkkk av valg- og kontrollkomiteen og pratet om ekstraordinært årsmøte så er det nettopp det, prat, fra en som ikke kjenner vanlig organisasjonspraksis og/eller ikke forholder seg til det. For utenforstående holder det å vite at intet ekstraordinært årsmøte ble avholdt, derimot ble det sittende styret kastet på ordinært årsmøte i april 2010. På samme årsmøte ble Valg- og kontrollkomiteens årsmelding, med klar kritikk av styrets manglende oppfølging av bevilgning fra Sametinget, tatt til etterretning, altså godtatt. Med andre ord så har det foregående styret med Blad og Aldin Thune fått klar kritikk for denne manglende oppfølgingen.
Vedrørende det Blad tar opp mht kritikk av det sittende styres oppfølging av bevilgningen fra Sametinget så kan både han og andre være trygg på at vi får høre det om noe er feil. Til informasjon så er Sametinget en institusjon i det norske statsapparatet og vi kan være trygg på at Riksrevisjonen slår ned på eventuelle uregelmessigheter.
Avslutningsvis vil jeg si at jeg selvfølgelig ikke skriver her for å forsøke å få noen dialog med John Erling Blad (Jeblad), det er nytteløst. Det kan derimot ha en viss verdi å saklig imøtegå hans frekke forsøk på desinformasjon og usaklige og urimelige kritikk av det sittende styret. Fakta taler for seg, under Aldin Thune og Blad ble lite eller intet gjort, bortsett fra å kaste bort titusentalls kroner på regnskapsføring, mens det sittende styret har gjennomført to store Wikipedia Academy, fått i gang et prosjekt for å få flere artikler på samiskspråklig Wikipedia og fått til et samarbeide med Norsk Kulturråd. Det står det respekt av. Ulflarsen (diskusjon) 16. jun 2012 kl. 12:51 (CEST)
Jammen er alt så klart og enkelt så kan jo lille udugelige meg kontakte Sametinget og be om evaluering av prosjektet derifra. Det bør vel være helt uproblematisk. Så kan den presenteres både før, under og etter årsmøter, og med og uten sitering av Sametingets varsel om Wikimedia Norge, Rana kommune- språkprosjekt- annullering av tilskudd og krav om tilbaketrekking [17]. Det er sikkert ikke noe problem, og alt er helt sikkert veldig fint og flott, og det Sametinget skrev er sikkert desinformasjon. Men forresten, kunne det ikke være fint å få det dokumentert hvor fint og flott alt er? Du holder jo så himla mange kurs som du sier, kan du ikke bare liste opp alle du har kurset (eller i alle fall noen av dem) så kan vi i ro og mak finne ut hvordan landet ligger og hvor mange som blir skribenter. Etter hva jeg har fått høre så har noe nær ingen klart å skape faste skribenter ved å holde kurs, men hvis du har klart det så ville det være fantastisk å få det dokumentert! Og ikke minst alle de faste skribentene på Nordsamisk Wikipedia! Det må da være noen skribenter som har blitt værende på samiskprosjektet etter alle dine kurs?
Eller også kan dere bare gjøre en evaluering selv, for dere må uansett levere en sluttrapport. Dere klarer vel såpass som den udugelige søkeren som klarte å sende søknaden, men prøv å skrive noe selv og ikke bare kopiere det den udugelige skrev. Jeblad (diskusjon) 19. jun 2012 kl. 22:48 (CEST)

@Ulf Larsen: Årsmelding for 2009-2010 viser vel at en del av det du skriver her ikke stemmer helt. Jeg har sett på en del av den dokumentasjonen som foreligger fra Wikipedia Academy 2009 og er imponert. Muligens er dette det beste akademiet som er holdt, dokumentasjonen taler for seg. Det var også tenkt på at det er viktig å få til proffesjonelle kurs og arbeidet med dette: Utvikling av kurs sammen med FreeCode. Det ser også ut til at det var dette styret som jobbet med medlemskap i organisasjoner som er videreført og profilert på denne wikiens hovedside:

Etter at vi fikk invitasjon til å bli med i enkelte organisasjoner ble det sendt søknad om medlemskap til Innovation Forum Norway (lukket forum), Movation (lukket forum), IKT-Norge (åpen medlemsorganisasjon) og Populus (åpen paraplyorganisasjon). På Tinget er det ytret en innsigelse på et eventuelt medlemskap i Populus. Vi er invitert til de to førstnevnte organisasjonene. En utferdiget søknad til Frivillighet Norge (åpen paraplyorganisasjon) er ikke sendt. Årsmelding for 2009-2010

Det blir veldig feil å hele tiden rakke ned på et tidligere styre og fremheve det sittende + kursholder Ulf Larsen som redningen. Dette er usmakelig og ikke egnet til å skape tillit. Ellers er Jeblads kritikk dokumentert med dokumenter som alle kan lese. --Luke (diskusjon) 19. jun 2012 kl. 22:56 (CEST)

Jeg synes forøvrig både Jeblad og Ulf kan ta seg en bolle. Synes det mest kontruktive innlegget kom fra nåværende styremedlem. -- Atluxity (diskusjon) 20. jun 2012 kl. 07:57 (CEST)
Til Jeblad: Som norsk borger og skattebetaler så står det deg fritt til å klage og rapportere om du mener statlige midler blir feilaktig brukt og for min del må du gjerne gjøre det. Når det gjelder kurs, workshop og foredrag så har jeg holdt over 20 og kommer til å fortsette med det, til informasjon så gjør jeg det vederlagsfritt. Når det gjelder det ene kurset som ble holdt for samisktalende i fjor så kom det svært liten aktivitet ut av det. Samtidig var det et svært billig kurs, jeg vet det fordi jeg arrangerte det, et tilsvarende kurs i det kommersielle markedet ville kostet minst det dobbelte, samtidig som det ikke ville vært like bra - om WMNO skal kritiseres for noe så er det at foreningen og dets medlemmer har arbeidet gratis for staten. Hvorfor styret har valgt å fortsette prosjektet med samisk er ukjent for meg.
Til Luke: Sannheten om WMNO under Aldin Thune og Blad er at de etterlot seg et konkursbo, å bruke deres egen årsmelding som bevis, når de samtidig ble kastet på samme årsmøte sier alt. Forøvrig driver jeg ikke å "rakke ned på et tidligere styre", jeg forsøker å imøtegå urimelige påstander fra John Erling Blad, og nå også deg og det kommer jeg til å fortsette med så lenge det er nødvendig. Ikke fordi det vil overbevise noen av dere, men fordi det kan ha en viss effekt om andre skulle komme innom denne siden.
Til Atluxity: Hva mener du med å "ta seg en bolle"? Jeg forsøker å saklig imøtegå Blads innlegg som jeg oppfatter som grovt usaklige og jeg har underbygd mine innlegg med relevante lenker til årsmøter osv. Hva er alternativet? Skal Blads påstander stå ubestridt? Hvilket inntrykk vil det gi utad? Hva om en journalist i disse agurktider kom innom her og så en mulig sak ut fra hva Blad skrev? Forhåpentligvis ville vedkommende kontaktet styret ved styreleder eller nestleder, men det ville ført til ekstra unødvendig arbeide for de og de legger allerede ned mye tid i arbeidet for WMNO og fremme av fri kunnskap. Ulflarsen (diskusjon) 20. jun 2012 kl. 09:51 (CEST)

Statistikk

Sjå Harald Haugland sitt forslag her om korleis Wikimedia kan bidra til å betre statistikken på wikipediene våre.

Eg har følgjande framlegg som eg ber om blir handsama på neste styremøte i Wikimedia Noreg:

Styret ved XXX tar kontakt med Bruker:Stigmj, BrukerLaaknor eller Bruker:ZorroIII og ber om eit anbud på å drifte sidene :nn:1000_mest_besøkte og :no:1000_mest_besøkte. Styret i Wikimedia Noreg vil derette gjere vedtak om dei skal kjøpe denne tenesta.

Eg meiner at det kan vere avgjerande for kvaliteten og omdømme til Wikipedia at skribentane får lett tilgang til kva for artiklar som blir mest lest og kor mykje artiklane blir lest, og kva utviklinga er over tid. Slik kan noko av innsatsten bli styrt til å forbetre dei artiklane som blir lest mest. Ein kan slik også få stadfesta om arbeidet med kvalitetsprogramma på Wikipedia når fram til publikum. Det er sannsynleg at også andre prosjekt kan vere interesserte i ei slik løysning, og at anten vi kan "selje" den ut, eller at oppdraget skal gå vidare til Wikimedia globalt.

~~ Hogne (diskusjon) 3. okt 2012 kl. 10:42 (CEST)
Jeg hadde helst sett at det brukes litt penger på å få oppgradert toolserver.no-serveren med både diskplass, cpu og ram. Jeg er villig til å fortsette å holde statistikken ved like, men har HW-problemer for tiden og kan derfor dessverre ikke levere disse nå. Stigmj (diskusjon) 13. okt 2012 kl. 02:52 (CEST)
Hvor mye vil en oppgradering koste? Mvh - Ulflarsen (diskusjon) 14. okt 2012 kl. 00:30 (CEST)
Det kommer helt ann på hva slags type server det er. Mener den eksisterende toolserveren ble sponset av en eller annen databutikk og at det var Laaknor som fikk dette til samt rackplass og båndbredde. Stigmj (diskusjon) 15. okt 2012 kl. 00:55 (CEST)
Den ble donert av Komplett.no, ja, og er en rimelig standard server. Om du har noen spesielle ønsker, så har jeg nok av servere som kan gjøre denne jobben - bare snakk om å vite hva som trengs. Laaknor (diskusjon) 15. okt 2012 kl. 14:09 (CEST)
Boter bør nå settes opp via WMFlabs, det vil si at de kjører som virtuelle servere hos Wikimedia Foundation. I dette tilfellet bør aktiviteten koordineres med mw:Analytics, og bør høyst sannsynlig implementeres som en av deres ordinære tjenester. Jeblad (diskusjon) 25. des 2012 kl. 15:36 (CET)